Controller til en av Nordens ledende investeringsbanker

Pareto Securities er en ledende investeringsbank med virksomhet innen analyse, omsetning av aksjer og obligasjoner, prosjektfinansiering og selskapsrådgivning (Investment Banking). Pareto Securities har rundt 470 ansatte fordelt på 13 kontorer i 10 land (Oslo, Stavanger, Stockholm, Malmø, Helsinki, København, London, Frankfurt, Zürich, New York, Houston, Singapore og Perth).


Vi i Pareto Securities er stadig i vekst og søker nå en Controller til vår avdeling for økonomi og regnskap. Her får du en innsiktsfull jobb i en av Nordens ledende investeringsbanker, der du får jobbe med et dedikert team med mange års erfaring innen fagområdet. Dette betyr at du får en arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter samt et sosialt og faglig sterkt miljø.


Arbeidsoppgaver:
Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til kontroll av konsernets inntektsflyt og måling av selskapets salgspersonell (meglere) på tvers av landegrenser, herunder:

 • innhenting av inntektsgrunnlag, bearbeiding, fordeling i rapporteringsdokument (Excel) og rapportering til meglere
 • rapportering av inntektsgrunnlag til datterselskaper (månedlig)
 • avstemming av resultat- og balanseposter i mor- og konsernregnskap (kvartalsvis)
 • videreutvikling av selskapets rapportering, systemer og rutiner
 • innsyn og kontroll av selskapets systemer for håndtering av regnskapsdata

Andre arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • involvering i selskapets regnskapsrapportering eksternt 
 • bistå med intern rapportering av selskapets og konsernets likviditet
 • involvering i selskapets håndtering av Transfer Pricing
 • involvering i selskapets konsolidering av årsregnskap
 • bistå med tallgrunnlag for rapportering av kapitaldekning
 • ad hoc forespørsler som rettes til avdelingen


Kvalifikasjoner:

 • høyere utdannelse innen økonomi og finans, gjerne på Masternivå
 • 1-2 års erfaring innen regnskap og økonomi
 • god regnskapskompetanse
 • god systemforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:
Vi søker deg som er nøyaktig, strukturert og systematisk. Du har god tallforståelse og gode analytiske evner kombinert med tekniske ferdigheter, herunder gode Excel-ferdigheter og generell god systemforståelse og interesse. Videre må du være serviceinnstilt, ha gode kommunikasjonsevner og gjerne en interesse for finans- og verdipapirmarkedene.

Vi kan tilby:

 • en innsiktsfull jobb med et internasjonalt arbeidsmiljø
 • faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter innen økonomi og regnskap
 • konkurransedyktige betingelser
 • sosialt og utviklende arbeidsmiljø
 • sentrale og nye lokaler i Vika


Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Mona Gabrielsen i FinancePeople på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no eller Anders Rolid Hagen, Group Business Controller i Pareto Securities, på mobil 47 63 13 77 eller andersrolid.Hagen@paretosec.com

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans