Byggleder Fundamentering

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.


Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen. Avdelingen Plan og utredning jobber med tekniske hovedplaner og kommunedelplaner for InterCity-utbyggingen. Teknikk og konsept er en teknisk avdeling som stiller krav og gir veiledning for å sikre en helhetlig planlegging av InterCity-satsningen. 

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. 

Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø.

Det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug –  
Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.  
  
Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika skal bygge Norges lengste jernbanebru, og søker etter en byggeleder fundamentering. Brua krysser Mjøsa med inntil 50m vanndyp og inntil 40 m løsmassemektighet. Dette gir utfordrende og omfattende fundamenteringsarbeider fra flåte. Arbeidene vil bli utført i en totalentreprise. 

Stasjoneringssted vil fram til februar-mars 2020 være i Oslo, deretter på prosjektkontoret på Tangen.   

​​​​​​

Arbeidsoppgaver:

 • Byggeleder for fundamentering av Tangenvika jernbanebru
 • Ansvar for å overvåke utførelse av entrepriser mht kvalitet og tekniske spesifikasjoner innenfor arbeider med fundamentering inklusiv sveisearbeider
 • Verifisere entreprenørenes, fremdriftsplanlegging, fakturering og sluttdokumentasjon
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknede
 • Medvirke i den daglige kontakt med alle offentlige etater, naboer og 3. person, som blir berørt ved gjennomføringen av arbeider innen aktuelle avtaler/kontakter
 • Bidra til koordinering mot tilgrensende fagområder
 • Medvirke i byggemøtene
 • Varsle entreprenøren ved avvik fra kontrakt

 
Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne master. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring fra fundamentering av større konstruksjoner, erfaring fra fundamentering fra flåte på vann vil være en fordel
 • Erfaring fra sveisearbeider vil være en fordel
 • Kjennskap til totalentrepriser kontrakter er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Beherske nødvendige dataverktøy

 
Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

 
Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Fleksitidsordning og betalt overtid
 • Konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til gode forsikringsordninger
 • Personalbillett med Vys tog – kjør så mye du vil

​​​​​​
Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved Knut Hauge, tlf. 932 11 972, eller Jan Karlsen tlf 918 95 680. Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist: Snarest

​​​​​​​


Lignende søk: Annet, Bygg / Anlegg / Håndverk