Vi søker Controller til fabrikken i Kragerø

Vistin Pharma AS er et legemiddelselskap som ble etablert i 2015. Selskapet har hovedkontor i Oslo og nyere moderne produksjonsanlegg i Kragerø, 30 minutter fra Porsgrunn. Selskapet er en ledende global leverandør av Metformin, et legemiddel som brukes til behandling av Diabetes 2. Vistin har nesten 10 % av verdensomsetningen og er verdens 4. største metforminprodusent. Selskapet har en ambisiøs vekststrategi og målsetningen er å øke produksjonskapasiteten betydelig innen 2022. Vistin Pharma har i dag totalt 70 engasjerte medarbeidere, og 60 av disse arbeider i Kragerø.


Vistin Pharma er et norsk børsnotert selskap som kan tilby en utfordrende stilling med varierte arbeidsoppgaver. Hovedoppgavene vil være å bistå ledelsen i oppfølgingen av den økonomiske utviklingen til selskapet og gjennomføring av forbedringsprosjekter, samt å være en faglig ressurs for produksjonsledelsen innenfor økonomi og regnskap. I tillegg vil det være arbeidsoppgaver knyttet til oppfølging av systemer og bistå med administrative oppgaver. Du vil være en del av et team, men det forventes at du er selvgående, med god arbeidskapasitet i hektiske perioder. Stillingen rapporterer til CFO.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeidelse av månedsrapport til ledergruppen og styret
 • koordinere budsjettprosessen
 • utarbeidelse av lønnsomhetsvurderinger og analyser
 • ukentlig KPI-rapportering
 • utarbeidelse av månedlige kontantstrømsanalyser og estimater
 • oppfølging av investeringsprosjekter (anleggsmidler)
 • støttespiller for Fabrikkdirektør (FD) i driftsrelaterte analyser
 • verdsettelse av varelager i forbindelse med månedsslutt
 • bistå/avlaste FD med administrative- og HR- oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, minimum på bachelornivå
 • minimum 3- 5 års erfaring innenfor tilsvarende stillinger, gjerne revisjon, controlling og/eller regnskap i produksjonsselskap(er)
 • god regnskapsforståelse, fordel med noe erfaring med IFRS
 • gode skriftlige engelskkunnskaper
 • sterk i Excel og erfaring med PowerPoint 
 • erfaring fra børsnotert selskap er en fordel

Personlige egenskaper
Vistin Pharma søker deg som er proaktiv, forretningsorientert, ansvarsbevisst og som er «sulten» på nye utfordringer. Du har sterke analytiske egenskaper, jobber nøyaktig, strukturert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et solid norsk selskap med betydelig internasjonalt vekstpotensial
 • motiverte og kompetente kollegaer i et uformelt og fleksibelt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser
 • Har du spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med FinancePeople ved André Herlofsen på tlf. 934  80 266 eller andre@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi behandler søknader fortløpende


Lignende søk: Annet, Leder, Industri / Produksjon