Politisk Rådgiver

Motiveres du av å sikre politisk gjennomslag?

Ønsker du en sentral rolle, hvor du får være med å utvikle norsk helsevesen? Vi søker en proaktiv, fremoverlent og selvstendig politisk rådgiver, med ansvar for å styrke og posisjonere Stoffskifteforbundet som en aktiv samfunnsaktør. Du får en en utfordrende og engasjerende rolle som vil bety mye for mange. Hovedansvaret innebærer å synliggjøre Stoffskifteforbundet gjennom markedsføring, og være aktiv i politiske debatter og politisk arbeid.

Dine aller viktigste oppgaver som politisk rådgiver vil være å sikre økt bevissthet rundt stoffskiftesykdommer, jobbe langsiktig for viktige politiske saker og koordinere vårt politiske arbeid og iverksette strategier og handlingsplaner. Du vil jobbe tett med fem dedikerte og dyktige kollegaer i administrasjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Iverksette strategier og handlingsplaner som sikrer politisk gjennomslag
  • Koordinere det politiske arbeidet og følge opp våre prioriterte saker
  • Utvikle og planlegge politiske møtearenaer og aktiviteter
  • Påvirke og være oppdatert på politisk dagsorden
  • Kommunisere aktivt på sosiale medier
  • Bidra til markedsføring og medlemsvekst sammen med resten av teamet
  • Styrke Stoffskifteforbundets rolle og posisjon som aktiv samfunnsaktør
  • Sikre kontinuerlig endring i tråd med samfunnets og medlemmenes behov
  • Brobygger mellom pasientene og det politiske Norge

Vi søker deg med høyere utdanning, relevant erfaring, og et brennende engasjement for det du har tro på. Vi verdsetter organisasjonserfaring og et bredt samfunnsperspektiv, noe som vil komme godt med i arbeidet vårt overfor politikk og myndighetsapparat. Som politisk rådgiver må du tørre å tre inn i politiske arenaer, samtidig som du er en lagspiller som er god til å etablere relasjoner og vinne gehør. Andre vil beskrive deg som selvstendig, drivende og nysgjerrig. Vi er et team som deler på varierte oppgaver og utfordringer, og din evne til å prioritere, kommunisere og tenke langsiktig vil kommer godt med i rollen som politisk rådgiver.

Vi tilbyr en spennende rolle i en organisasjon som ønsker å gjøre en forskjell for en stor pasientgruppe. Som politisk rådgiver får du et bredt ansvar, et kraftfullt nettverk blant beslutnignstakere, og muligheter for faglig og personlig utvikling. Videre har vi sentrumsnære lokaler, fleksibel arbeidstid og gode forsikringsordninger.

Virker dette som en spennende mulighet for deg? Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Head4More ved Siril Skogbrott, tlf. 413 61 473 eller Bjørn Brudevoll, tlf 468 00 000. Vis interesse for stillingen ved å registrere din CV under "søk" eller via annonsen på www.head4more.com så snart som mulig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor arbeidsgiver.


 

Om arbeidsgiver

Stoffskifteforbundet skaper en bedre hverdag for personer med en stoffskiftesykdom og deres nærmeste, og jobber for økt faktabasert kunnskap i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, større synlighet i mediene og sterkere politisk innflytelse. I dag reflekterer ikke stoffskiftesykdommer den posisjonen som er naturlig med tanke på sykdommens omfang og alvorlighet. Målet er at om ti år har vi oppnådd full anerkjennelse av stoffskiftesykdommer hos politiske beslutningstakere, samfunnsdebatten, forskningssektoren og legemiddelindustrien. Organisasjonen har i dag ca. 8500 medlemmer og 30 lokallag. Les mer på stoffskifte.org


Lignende søk: Konsulent, Interesseorganisasjoner