Vi søker CFO

Vistin Pharma AS er et legemiddelselskap som ble etablert i 2015. Selskapet har hovedkontor i Oslo og nyere moderne produksjonsanlegg i Kragerø, 30 minutter fra Porsgrunn. Selskapet er en ledende global leverandør av Metformin, et legemiddel som brukes til behandling av Diabetes 2. Vistin har nesten 10 % av verdensomsetningen og er verdens 4. største metforminprodusent. Selskapet har en ambisiøs vekststrategi og målsetningen er å øke produksjonskapasiteten betydelig innen 2022. Vistin Pharma har i dag totalt 70 engasjerte medarbeidere, og 60 av disse arbeider i Kragerø.


Vistin Pharma er et norsk børsnotert selskap som søker en ny CFO til selskapet. Vistin har hovedkontor i Oslo. Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver i et selskap med betydelige vekstambisjoner i årene som kommer. CFO vil lede selskapets økonomifunksjon som består av regnskap, controlling, finans og IT. Hovedfokus vil være å kontinuerlig utvikle økonomiområdet, samtidig som rollen krever at den rette kandidaten evner å være operasjonell.  Økonomifunksjonen i selskapet består av et effektivt team med tre ansatte. CFO vil også ha en sentral rolle i den strategiske utviklingen av selskapet. Videre vil vedkommende arbeide tett med og være en viktig sparringspartner for administrerende direktør. Stillingen rapporterer til sistnevnte og inngår i selskapets ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • lede regnskaps-, controlling- og IT-avdelingen i selskapet
 • rapportere til ledelse og eiere, herunder børsrapportering og forberedelse til styremøter
 • ansvarlig for årsregnskap og årsrapport
 • gjennomføre budsjett- og prognoseprosess
 • kostnadsoppfølging og lønnsomhetsvurdering og analyser
 • følge opp likviditet fortløpende, herunder forvaltning av likvider
 • kontakt med banker og andre finansinstitusjoner
 • ansvarlig for den finansielle langtidsplanen
 • bidra med strategiske initiativ
 • videreutvikle rutiner, prosesser og systemer

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse
 • solid operasjonell erfaring fra økonomi og regnskap
 • erfaring fra tilsvarende CFO rolle eller som økonomisjef eller økonomidirektør 
 • erfaring fra produksjonsselskaper vil være en fordel
 • ledererfaring
 • god IT og systemforståelse
 • gode engelsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Den ideelle kandidaten er analytisk, forretningsorientert og fremtidsrettet og har fokus på kvalitets- og forbedringsprosesser, med nærhet også til detaljene. Videre er vedkommende selvstendig, driftig og får ting til å skje. Den rette kandidaten utviser et stort engasjement for det hun/han holder på med, er trygg på seg selv og har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper. Fleksibilitet og gode kommunikasjonsegenskaper vektlegges også. I tillegg må kandidaten evne å utfordre resten av ledelsen på områder som involverer økonomi.


Vi tilbyr    
Vistin Pharma kan tilby en sentral rolle i et norsk børsnotert farmasøytisk selskap med globale kunder og betydelig internasjonalt vekstpotensial. Stillingen vil gi anledning til å aktivt være med og påvirke fremtidens Vistin Pharma sammen med et ambisiøst og engasjert team. Man må påregne jevnlig reising til fabrikken i Kragerø. Arbeidssted vil være ved selskapets hovedkontor på Bryn i Oslo, alternativt i Kragerø. Konkurransedyktige betingelser.

Har du spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med FinancePeople ved André Herlofsen på tlf. 934  80 266 eller andre@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi behandler søknader fortløpende


Lignende søk: Toppleder, Industri / Produksjon