Investment Professional

Kverva er et industri- og investeringsselskap med fokus på marin sektor. Kverva ønsker å kapitalisere på potensialet i en fremtidsrettet og bærekraftig internasjonal sektor i sterk vekst. Investeringene består av en industriportefølje med langsiktig eierskap og en likvid finansportefølje. Selskapene i porteføljen har en samlet omsetning på NOK 29 milliarder og forvaltningskapital på NOK 30 milliarder.

Kverva er i vekst og søker forretningsorientert Investment Professional som vil være med å styrke investeringsteamet. Som Investment Professional i Kverva vil man være med å lede strategisk forretningsutvikling og M&A i porteføljeselskapene gjennom oppfølging av selskapenes styre og ledelse.

INVESTMENT PROFESSIONAL
Ønsket bakgrunn og erfaring:

  • To til fem års erfaring fra top tier management consulting miljø
  • Erfaring fra enten analyse, M&A, DD-prosesser eller strategi- og forretningsutvikling
  • Et eksepsjonelt talent innen ditt felt og evnen til å overføre kompetansen til Kverva

Personlige egenskaper som verdsettes høyt:

  • Utdannelse på masternivå fra en anerkjent utdanningsinstitusjon med sterke akademiske resultater
  • Initiativrik og selvgående, med evne til å dele ideer og synspunkter 
  • Strukturert, analytisk og med stor arbeidskapasitet
  • Sterke språkkunnskaper i norsk og engelsk

 

Kverva er et investeringsselskap innenfor marin sektor med en forvaltningskapital på ca. NOK 30 milliarder og 13 ansatte. Kvervas forretningside er å kombinere industriell erfaring og nettverk med høyt fokus på analyse for å kapitalisere på potensialet innenfor marin sektor. Vår investeringsportefølje består av privateide selskaper og en global portefølje av børsnoterte aksjer og likvide instrumenter innen sjømatsektoren. Vi har en aktiv forvaltning av porteføljen og har for tiden mange investeringsmuligheter i en global sektor med sterk vekst. Les mer på www.kverva.no.


KONTAKTPERSON: KNUT GROTLI | 90 251 351
KONTAKTPERSON: KASIM BIJOU SANDSET | 97 09 72 27


Lignende søk: Annet, Leder, Industri / Produksjon