Business Controller / Business Intelligence Analyst til selskap i sterk vekst

Kolly er Reitan Retails Partner-satsning med ansvaret for varer og tjenester til alle kanaler i hele Norge. En veldig spennende del av dette er nyetableringen innen HORECA-markedet, der de første store kundene allerede er på plass og hvor ambisjonen er en betydelig markedsandel i løpet av de neste årene. HORECA-satsningen kommer som et forsterkende tillegg til en eksisterende solid base av kunder innen KBS/Convenience-markedet (Narvesen, 7/11, Circle K, Yx m.fl.).

Kolly skal være nådeløst kunderettet, og vi lever og ånder for verdigrunnlaget «kunden er vår øverste sjef» - helt i tråd med verdigrunnlagene innen Reitan Retail. Vi er en samarbeidspartner som ikke bare leverer varene dine, men en som kunder og leverandører kan sparre med og videreutvikle seg sammen med.

Kolly er for de rette kandidatene en unik sjanse til å være med å bygge noe nesten fra start, samtidig som vi allerede har infrastruktur, kompetanse og investeringsvilje på plass i Kolly – og også som en stolt del av Reitan Retail.


Kolly, som er en del av Reitan Retails Partner-satsning, er i sterk vekst og ser etter en fremtidsrettet og nysgjerrig Business Controller/BI Analyst til vår økonomiavdeling. I tillegg til å jobbe bredt ut mot ulike avdelinger i Kolly, vil man også ha tett kontakt med Reitangruppen. Rollen vil inneha et bredt spekter av oppgaver og sikre tidsriktig, korrekt og konsistent informasjon til selskapets interessenter. I tillegg vil en sentral del av jobben være inn mot utviklingen av Kolly’s datavarehus og du vil jobbe tett med sentrale personer i selskapet for å optimalisere prioriteringer og få innspill på kritiske fokusområder. Stillingen rapporterer til Direktør for Økonomi og IT. Medarbeider i Kolly har i dag sin arbeidsplass på Vinterbro, men den organisatoriske veksten fremover vil kreve ny lokalisering i Oslo. 

Arbeidsoppgaver: 

 • utvikle og vedlikeholde en effektiv og kvalitetsriktig rapportering og BI-arkitektur
 • bidra til å sikre relevant og nøyaktig styringsinformasjon i selskapet, med god kvalitet
 • følge opp og etablere finansielle og operative KPI’er for forretningsområder og selskapet totalt
 • utarbeide og utvikle lønnsomhetsanalyser som beslutningsstøtte for å nå bedriftens operative og strategiske mål 
 • bidra inn i budsjett- og prognoseprosess, inkludert implementering av tekniske løsninger
 • støtte Direktør for Økonomi og IT, CEO og resten av Økonomiavdelingen med analyser og rapporter som en del av den løpende driften
 • tett dialog med kommersielle beslutningstakere i konsernet for å etablere og styrke verdifull finansiell og operasjonell informasjon til den løpende driften
 • systemeier og leder for konsernets datavarehus og BI-verktøy
 • ad hoc analyser og prosjekter


Kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse på bachelor- eller masternivå
 • 2-4 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle
 • god forretnings-, økonomi- og regnskapsforståelse
 • erfaren bruker av relevante BI-verktøy og generelt stor interesse for historiefortelling igjennom data og "Dashboards", kompetanse innen Power BI er en fordel
 • erfaring med SQL spørringer
 • kunnskap til Azure er en fordel, men ikke et krav
 • flytende i et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig, samt gode engelskferdigheter


Personlige egenskaper:

For å lykkes og trives i rollen må du evne til å navigere deg rundt og arbeide selvstendig i et selskap som er i sterk vekst. Du er analytisk anlagt og har evne til å løfte blikket. Som person er du trygg i deg selv, men samarbeider godt med andre og bidrar til et godt arbeidsmiljø.  Samtidig er du endringsvillig, fleksibel og evner å identifisere forbedringer av arbeidsprosesser gjennom effektiv bruk av digitale verktøy og data.

Vi tilbyr:

 • en spennende rolle i oppbyggingsfasen av nysatsning i Reitan Retail innenfor nytt forretningsområde med offensiv strategi om å ta markedsandeler
 • god mulighet for å være med å påvirke selskapets vekst/fremgang, identifisering av utviklingsområder, kostnader og inntjening 
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter også internt i konsernet
 • arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som blir med på samme reise for å utvikle Kolly
 • fra oppstart av har alle medarbeidere i Kolly hatt sin arbeidsplass på Vinterbro, men den organisatoriske veksten fremover vil kreve ny lokalisering i Oslo. 


Dersom dette virker interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, om å søke via www.financepeople.no og ikke direkte på e-post til oppgitt kontaktperson.
Ved spørsmål kan du likevel kontakte FinancePeople ved Emilie Grønsund, Senior Rådgiver i FinancePeople, på mob 920 52 534 eller emilie.gronsund@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.

 

 


Lignende søk: Konsulent, Transport / Logistikk / Lager