Grieg Investor | Investeringsrådgivere

Grieg Investor har en ledende posisjon som uavhengig investeringsrådgiver i det norske markedet. Vår kjerneleveranse er investeringsstrategi, forvalteranalyse, transaksjoner og rapportering. Vi gir uavhengige investeringsråd på 125 milliarder kroner hvor langsiktighet, ansvarlighet og bærekraft er sentrale begreper vi styrer etter. Våre kunder er familieselskaper, pensjonskasser og forsikringsselskaper, stiftelser, børsnoterte selskaper, ikke-statlige og frivillige organisasjoner, forbund, foreninger og kommuner.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs! I Grieg Investor har vi en inkluderende og teambasert kultur hvor takhøyde, kunnskap, og innovasjon står i sentrum. Vårt kompromissløse fokus på kundens beste krever betydelige investeringer i egne ansatte - vi skal sørge for at du lykkes. Denne menneskeorienterte tilnærmingen gjøres mulig gjennom en langsiktig og solid eierstruktur som gir trygghet og forutsigbarhet.

Vi har i dag 28 dyktige ansatte og opplever solid vekst. Nå ønsker vi å ansette to nye rådgivere som kan følge opp eksisterende og nye kunder. En av rådgiverne vil spesifikt jobbe med pensjonskasser og forsikringsselskaper.

Som rådgiver i Grieg Investor vil du få stor frihet i stillingen, jobbe i team og ha varierte arbeidsoppgaver knyttet til alle aspekter rundt investeringsrådgivning.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen til oss!

For mer informasjon se: www.grieginvestor.no

Sentrale arbeidsoppgaver vil omfatte:

 • Følge opp eksisterende kunder og sørge for en kundetilpasset investeringsreise

 • Bygge egen kundeportefølje og bidra til selskapets videre vekst

 • Sammen med analyseavdelingen, rådgi kunder i den løpende kapitalforvaltningen

 • Presentere utviklingen i finansmarkedene og forklare forvaltningsresultater i styremøter og andre kundefora

Verdsatt bakgrunn og kvalifikasjoner:

 • Vi vil ha ansatte som i størst mulig grad speiler samfunnet med hensyn til mangfold, alder og bakgrunn

 • Høyere utdannelse

 • God kunnskap om kapitalforvaltning

 • Erfaring med kundeoppfølging og kundedialog

 • Gode Excel-kunnskaper, og bruk av andre modelleringsverktøy

 • God muntlig og skriftlig fremstillings- og presentasjonsevne

For rollen som rådgiver innen pensjon er det ønskelig at man har:

 • Interesse for forvaltning av pensjonsmidler/forsikringsmidler

 • Kjennskap til regelverk for kapitalforvaltning i pensjonsforetak/forsikringsselskaper

 • Kjennskap til solvensregelverk og risikostyring i pensjonskasser/forsikringsselskaper

Ønskede personlige egenskaper:

 • Lagspiller med evne til å skape relasjoner

 • Initiativrik, serviceinnstilt og lærevillig

 • Ydmyk og samvittighetsfull

 • Resultatorientert, nøyaktig og analytisk

 • Stor interesse for kapitalmarkeder og -forvaltning

 

KONTAKTPERSON: KNUT GROTLI (ASCENDER) | 902 51 351

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN (ASCENDER) |
926 88 123

KONTAKTPERSON: JOAKIM HAGABAKKEN (GRIEG INVESTOR) | 916 058 22

 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans