Mestergruppen søker proaktiv og forretningsorientert økonomisjef

VVS Norge ønsker å sette fotavtrykk i bransjen gjennom å være fremtidsrettet og innovativ. Vi skal kontinuerlig utvikle oss og legge til rette for vekst og lønnsomhet for våre rørleggerbedrifter og samarbeidspartnere, samtidig skal våre kunder alltid stå i fokus. Vi tror på et felles sett av verdier som veileder oss og gir oss en felles identitet. Våre verdier - tydelige, innovative og lønnsomhetsfokuserte - setter retningen for vårt forhold til kunder, samarbeidspartnere og kolleger, de definerer vår kultur og er kjernen i alt vi gjør. VVS Norge er en del av Mestergruppen.

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Mestergruppen eier byggevarekonseptene Byggtorget, Byggeriet, XL-BYGG, Bolist og Järnia med til sammen ca. 500 utsalgsteder i Norge og Sverige. Vi er Norges største boligprodusent gjennom våre 300 medlemsbedrifter i huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter. Mestergruppen er en av landets største hytteprodusenter, med kjente merkevarer som Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen, samt en ledende takstol- og precutprodusent gjennom Pretre. I vår portefølje inngår også Norges ledende handelshus for overflatebehandling, Malorama, med logistikkvirksomheten Farveringen og kjedekonseptet Mal Proff. I tillegg har vi faghandelskjedene Kulør og Fargerike. I august 2022 ble også VVS Norge en del av Mestergruppen. Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Omsetningen til Mestergruppen er på ca. 18 milliarder kroner.


For Mestergruppen søker vi økonomisjef til VVS Norge som skal ha det overordnede ansvaret for selskapets rapportering og likviditetsstyring, samt en sentral rolle i samarbeidet med Mestergruppen. Stillingen rapporterer til Administrerende direktør i VVS Norge og er en nøkkelrolle for selskapets strategiske og forretningsmessige utvikling. Du bør trives med å være operasjonell, samt være en pådriver til kontinuerlig forbedring. Selskapet har behov for å etablere systemer og rutiner for fremtidig rapporteringsbehov.

Arbeidsoppgaver:

 • Proaktivt avdekke muligheter og forbedringspotensial på tvers av organisasjonen og mot konsern
 • Ansvar for utarbeidelse av forretningsmessige analyser og beslutningsgrunnlag for ledelse og konsern
 • Ansvarlig for rapportering til Mestergruppen
 • Ansvarlig for budsjett- og prognoseprosesser i selskapet og ut mot forretningsområdene
 • Ansvarlig for likviditetsprognoser og aktivt bidra til kapitaleffektiviseringstiltak
 • Aktivt bidra i oppkjøp og integrasjonsprosesser (M&A)


Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis Mastergrad
 • 5-10 års erfaring fra tilsvarende rolle, revisjon eller tilsvarende
 • Erfaring fra å lede endringsprosesser
 • Erfaring fra oppkjøp og integrasjonsprosesser (M&A)
 • Generelt gode systemkunnskaper, solide ferdigheter i Excel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig


Egenskaper

 • Vi ser etter en operativ og proaktiv økonomisjef, med initiativ og fokus på kontinuerlig forbedring.
 • Du er en engasjert person med interesse for økonomifaget og har god kommersiell forretningsforståelse
 • Du er nøyaktig, strukturert og analytisk. Du er opptatt av detaljer og leverer iht. tidsfrister.
 • Du jobber selvstendig, men evner å samarbeide godt med andre.
 • Du er faglig sterk, med evne til å kommunisere med øvrige deler av organisasjonen, både formelt og uformelt
 • Du er målfokusert og har sterk gjennomføringsevne
 • Du trives med å utfordre det etablerte


Vi tilbyr:

 • En spennende stilling hos en ledende markedsaktør, med en kapitalsterk familieeier i ryggen
 • Store muligheter til å påvirke utformingen av rollen
 • Personlige utviklingsmuligheter i et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel
 • Fleksibel arbeidshverdag
 • Konkurransedyktige betingelser og moderne lokaler på Helsfyr


Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490/anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.


Lignende søk: Leder, Bygg / Anlegg / Håndverk, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG