Vi søker direktør for aksjeavdelingen

Direktøren har ansvaret for daglig ledelse av aksjeavdelingen og et overordnet ansvar for forvaltningen av aksjeporteføljen og andre egenkapitalinstrumenter for Folketrygdfondet. Søk innen 11.12.22.

 

 

 

Ansvaret innebærer blant annet å: 

  • Utvikle et av Norges mest fremtredende kapitalforvaltningsmiljø og sikre beste praksis og metodikk i forvaltningen
  • Være en tydelig og motiverende leder
  • Sikre god kompetanse gjennom utvikling av teamet og den enkelte medarbeider
  • Bidra til tverrfaglig samarbeid, prestasjonskultur og arbeidsglede

Aksjedirektøren har en synlig rolle, og er sentral i å ivareta Folketrygdfondets omdømme og tillit. Du vil være talsperson i media i saker som angår aksjeforvaltningen. Du vil også representere Folketrygdfondet ovenfor meglerforbindelser og andre leverandører.

Som leder for aksjeavdelingen vil du være sentral i å ivareta Folketrygdfondets eierinteresser, herunder at Folketrygdfondet har en god dialog med porteføljeselskapene og er riktig representert i styrende organer som valgkomiteer og bedriftsforsamlinger.

Ønsket kompetanse

Vi ser etter en erfaren investeringsleder med dokumenterbare resultater fra anerkjente investeringsmiljøer innen aktiv forvaltning. Det forutsettes god forståelse for kapitalallokering, risiko og selskapsoppfølging, samt evne til å videreutvikle forvaltningsmetodikk. Du må ha god innsikt i norsk og nordisk næringsliv og ha forståelse for makroøkonomiske sammenhenger. Du er komfortabel med team-forvaltning og med en evne til å balansere involvering og beslutning på vegne av teamet.

Du må kunne bidra til en prestasjonskultur preget av intellektuell nysgjerrighet, samarbeid og et ønske om kontinuerlig forbedring, både på individ- og team- og organisasjonsnivå.

Du må kunne kommunisere godt og ha evnen til å formidle Folketrygdfondets forvaltning, meninger og perspektiver både internt og eksternt.

Du må ha lyst til å lede og være komfortabel med usikkerhet, og du må kunne ta kalkulert risiko basert på analytisk kapasitet, logikk, data og input fra andre, koblet med mot og integritet.

Ikke minst må du kunne identifisere deg med Folketrygdfondets verdier og verdsette det spesielle ansvaret organisasjonen har som forvalter av store verdier på vegne av fellesskapet.

Kontakt

Bjørn Håkon Bærug

Russell Reynolds Associates

Haakon VIIs gate 5
NO-0161 Oslo
Norway
Mobile: +47 970 75 941

bjornhakon.baerug@russellreynolds.com

Kjetil Houg

Administrerende direktør Folketrygdfondet

Telefon +47 23 11 72 00

kjetil.houg@ftf.no 

Søknadsfrist

11.12.22

Søknad sendes til

oslo@russellreynolds.com

 

Folketrygdfondet er en spesialisert kapitalforvaltningsorganisasjon som investerer Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond på vegne av Finansdepartementet. Folketrygdfondet er en ansvarlig, aktiv og langsiktig investor med mål om høyest mulig avkastning over tid. Folketrygdfondet er en resultatorientert organisasjon som har engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Folketrygdfondet holder til i attraktive lokaler sentralt i Oslo og er i dag 55 ansatte.  Folketrygdfondet er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs med en eierandel på om lag 5 prosent av det norske aksjemarkedet og 10 prosent av hovedindeksen. Folketrygdfondet har om lag 150 selskaper i sin aksjeportefølje og hadde ved utgangen av tredje kvartal en markedsverdi på 302 milliarder kroner. Se ytterligere informasjon her på hjemmesiden.

I Folketrygdfondet legges det vekt på team-forvaltning. Forvaltere har sektoransvar og følger opp selskapene i sine sektorer, mens aksjedirektøren har en sentral oppgave i porteføljekonstruksjonen og i å følge opp den enkelte forvalter.

 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Toppleder