Group Financial Controller til internasjonalt konsern i vekst

Visma has quickly evolved into Europe's largest center of excellence in the development of cloud software. Through commercial success and extensive automation, we invest heavily in R&D. That’s what we want to do: Grow! We like to think of Visma as an ecosystem of companies, cultures and people. Yet, we unite through shared values and the vision to shape the future of society through technology.


Visma ekspanderer raskt og ønsker å styrke finansteamet med en Group Financial Controller som vil bidra til å sikre god finansiell kontroll. Med en omsetning på mer enn 2 milliarder euro i 2021 og over 15 000 ansatte i 28 forskjellige land er Visma et av Europas største softwareselskap.

Som Group Financial Controller vil du bli en del av et dynamisk team på konsernnivå som innebærer dialog og samarbeid på tvers av Vismas forretningsenheter. Rollen gir en unik mulighet til å bli kjent med konsernet fra et helikopterperspektiv og samtidig bygge IFRS-kompetanse.

Arbeidsoppgaver
 

 • kvalitetssikring og konsolidering av månedlige finansrapporter
 • produksjon av kvartals- og årsrapport samt kvalitetssikring av disse
 • bidra til å utvikle og sikre etterlevelse av regnskapsprinsipper for konsernet, inkludert IFRS compliance og implementering av nye regnskapsstandarder
 • bidra til å utvikle og sikre etterlevelse av selskapets internkontroll over finansiell rapportering
 • rapportering til myndigheter, investorer og andre relevante interessegrupper
 • onboarding av norske enheter til konsernets Cash Pool
 • administrasjon av Vismas MVA fellesregistrering
 • ad hoc-analyser av finansiell data samt involvering i en rekke prosjekter og oppgaver som faller naturlig inn under konsernets finansfunksjon


 Ønskede kvalifikasjoner
 

 • høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis mastergrad innenfor økonomi/finans, MRR, e.l. 
 • bachelor kombinert med et par års relevant arbeidserfaring kan det også være aktuelt
 • 1-3 års relevant erfaring fra lignende stilling eller revisjon
 • god regnskapsforståelse er et krav og kjennskap til konsernregnskap er en fordel. IFRS-kompetanse er en fordel, men ikke et krav 
 • gode ferdigheter i Excel
 • erfaring med BI-verktøy er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på engelsk og et av de
  skandinavisk språkene


Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som er faglig sterk, forretningsorientert, analytisk og med en sterk vilje og evne til å skape resultater. Du er initiativrik og nysgjerrig av natur, er selvgående og evner å drive prosesser både på egen hånd og i samarbeid med andre. Den rette kandidaten forstår viktigheten av kvalitet i leveransene og trives med et høyt tempo og høye krav. For å lykkes i stillingen må du også kunne skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper og et godt humør, og du må du trives i et klima hvor veksten er stor og endringstakten høy.

Vi tilbyr

 • en nøkkelrolle i konsernets økonomifunksjon
 • stor grad av fleksibilitet og autonomi i rollen, hvor også familieliv og fritid er høyt verdsatt
 • et inkluderende arbeidsmiljø bestående av dyktige kolleger
 • stort fokus på faglig og personlig utvikling
 • konkurransedyktige betingelser og ansattgoder, som forsikringsavtaler og feriebolig i Marbella og Chamonix


Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Ulrik Langabø på mobil 930 05 357 eller på ulrik.langabo@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, IT / Tech /, Telekommunikasjon