Group Chief Accountant til ledende internasjonalt produksjonsselskap

Fiven Group er en global leder innenfor produksjon av silisiumkarbid (SiC) med hovedkvarter i Oslo. Virksomheten har en historie som går mere enn 100 år tilbake i tid og ble opprinnelig etablert av en av pionerne innenfor norsk industribygging, Sam Eyde. Hans forhold til innovasjon og nyskaping er fortsatt en del av bedriftens kultur.

Gruppen fremstiller SiC under merkenavnet SIKA, et materiale som er kjent for sin hardhet og evne til å tåle høye temperaturer samt ekstreme påkjenning, noe som gjør at dette er et foretrukket materiale i komplekse applikasjoner. Produksjonslokasjoner er å finne i Norge, Belgia, Brasil og Venezuela, i tillegg har vi salgskontorer i Køln, Pittsburgh og Shanghai.

Silisiumkarbid er et viktig materiale for å fremme det grønne skiftet og inngår blant annet i utvikling av effektivisering av kraftelektronikk, i utvidelse av rekkevidde til elbiler og i produksjon av satellitter som tåler ekstrem varme og som sikrer høy datakvalitet til klimaovervåking.

Selskapet eies av oppkjøpsfondet OpenGate Capital. Sammen med eierne går selskapet spennende tider i møte. Organisk vekst drives gjennom egne avdelinger som utvikler så vel nye produkter som nye applikasjoner. Vekst kan også finne sted gjennom oppkjøp av selskaper som passer godt til Fiven og der det finnes muligheter for synergi.

Fiven har notert sitt obligasjonslån på NASDAQ Nordic i Stockholm. Selskapet er den første virksomhet eid av et oppkjøpsfond i Norden som har bærekrafts mål knyttet til sin finansiering. Årlig omsetning overstiger 150 millioner euro.

 


Fiven ASA søker etter en operativ Group Chief Accountant til sitt kontor i Oslo. Som Group Chief Accountant vil dine hovedansvarsområder være utarbeidelse av konsernregnskapet, tidsriktig lovpålagt rapportering, rapportering til børs (Nasdaq Stockholm), skatt, treasury, samt ansvar for compliance/internkontroll på tvers av konsernet. Dette er en sentral rolle i et lite, men sterkt team lokalisert ved Fivens kontor i Oslo. Du vil også ha et tett samarbeid med finansteamene ved produksjonsenhetene i Norge, Belgia, Brasil og Venezuela og stillingen rapporterer til CFO.

Hovedoppgaver og ansvar

 • sikre en rettvisende og tidsriktig utarbeidelse av konsernregnskapet i henhold til IFRS
 • kvalitetssikre resultat og balanse for konsernenhetene og påse at det er i samsvar med IFRS og intern konsernpolicy
 • være en fagressurs og sparringspartner rundt regnskaps- og konsolideringsrelaterte spørsmål
 • vedlikeholde og forbedre konsolideringsverktøy 
 • cash management for morselskapet 
 • opprettholde og forbedre kontrollmiljøet innad i konsernet knyttet til økonomi og regnskap
 • håndtere og kontrollere direkte og indirekte skatt for selskapet, forholde seg til skattemyndighetene og aktivt gi råd i skattespørsmål
 • kontakt med eksterne revisorer og legge til rette for en effektiv revisjonsprosess
 • fungere som selskapets compliance officer
 • lede, støtte og bidra i prosessforbedringsinitiativer
 • bistå CFO i ad hoc prosjekter


Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, MRR eller tilsvarende
 • minimum 5-7 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra revisjon eller et internasjonalt selskap
 • solid regnskapskompetanse innen IFRS og kjennskap til norske skatte- og regnskapsregler
 • flytende i engelsk, muntlig og skriftlig språk


Personlige egenskaper

Vi søker en "hands-on person" med gode mellommenneskelige egenskaper, som er nysgjerrig, trives med etablering av struktur og effektivisering knyttet til regnskap og finansiell rapportering. Du er ambisiøs og liker å utfordre konvensjonelle praksiser. Videre er du strukturert, analytisk og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • en utfordrende stilling i et selskap med høye vekstambisjoner og private equity eiere
 • personlig vekst og utvikling for den rette kandidaten
 • konkurransedyktige vilkår


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil
917 46 917/mona.gabrielsen@financepeople.no, eller Madeleine Bjørkman på mobil
977 67 773/madeleine.bjorkman@financepeople.no

Vi håper å høre fra deg!

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

 


Lignende søk: Konsulent, Industri / Produksjon