Ferd | Investment Professionals

Ferds visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Ferd omfatter fem forretningsområder, hvor Ferd Capital er det største av disse.

Ferd Capital investerer i nordiske selskaper, gjerne med internasjonalt potensial. Vi investerer i og bygger kvalitetsselskaper med sterke konkurransefortrinn. Vi investerer både i privateide og børsnoterte selskaper, med betydelige beløp og eierandeler. Dette for å sikre meningsfull innflytelse og bidra med langsiktig, utålmodig og aktivt eierskap.


Ferd Capital søker engasjerte og dyktige Investment Professionals til sitt investeringsteam. Rollen vil bli gitt stor frihet, men med tilhørende forventing om å være en viktig bidragsyter til teamet for å skape gode investeringsresultater.

Ferd Capital ser etter personer som vil inngå som en sentral del av selskapets investeringsteam. Vedkommende vil arbeide aktivt med å identifisere, vurdere og gjennomføre nye investeringsmuligheter, samt følge opp Ferd Capitals porteføljeselskap og bidra med å realisere underliggende potensiale og verdier i disse.

Som Investment Professional i Ferd Capital evner du å tenke strategisk og har god kommersiell forståelse. Du synes det er spennende å ta fatt på ulike problemstillinger, hvorav evne til å jobbe selvstendig vil være viktig. Du har en stor interesse for investeringer og kapitalmarkeder, samt trives med å jobbe analytisk og strategisk i team med en variert arbeidshverdag. Du identifiserer deg også med Ferds verdier: troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere utdannelse med gode akademiske resultater

  • 2-5 års relevant arbeidserfaring fra et anerkjent investeringsmiljø, konsulentselskap, transaksjonsmiljøer, og/eller har erfaring med å investere og utvikle verdier

  • God kommersiell og strategisk forståelse, samt sterke analytiske ferdigheter

  • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et av de skandinaviske språkene og engelsk 

Ønskede personlige egenskaper:

  • Utpreget lagspiller med evne til å bygge og utvikle relasjoner samt tillit internt og eksternt

  • Moden og selvgående

  • Initiativrik, nysgjerrig og villig til å utvikle seg og lære

  • Høy grad av integritet og profesjonalitet

 

KONTAKTPERSON:CAMILLA HØGH JANSEN99 37 83 43

KONTAKTPERSON: KNUT GROTLI 90 25 13 51


Lignende søk: Konsulent, Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Rådgivning / Konsulenter