Ønsker du å bidra til en klimanøytral og naturpositiv fremtid? Hafslund søker to Konserncontrollere!

Hafslund er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 650 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en verden i balanse - med fornybart. Hafslund eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på ca. 21 TWh, som gjør konsernet til Norges nest største kraftprodusent.

Hafslund eier 50 prosent av Eidsiva Energi, og dermed halvparten av Elvia, Norges største nettselskap med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som leverer bredbånd og fjernvarme. Eidsiva Energi er medeier i Hafslund Eco Vannkraft AS.

Datterselskapet Hafslund Oslo Celsio er Norges største fjernvarmeselskap og er i gang med å bygge verdens første karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning på Klemetsrud. Gjennom forretningsområdet Ny Energi, jobber Hafslund med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Hafslund har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.


Selskapets regnskaps- og økonomifunksjon skal være en pådriver for effektiv og korrekt rapportering til ledere, styret, eiere og offentlige myndigheter. Konsernregnskapsavdelingen har en svært viktig rolle i dette arbeidet og styrker nå sin avdeling med to Konserncontrollere.

Vi jobber løpende med problemstillinger innen regnskap og skatt knyttet til finansielle instrumenter, oppkjøp, omorganisering og nyetablering av virksomhet. Rett person vil få store utviklingsmuligheter både innen konsernregnskap og skatt. Stillingen rapporterer til Konsernregnskapssjef og inngår i avdeling for Virksomhetsstyring og rapportering i forretningsområdet Økonomi og Finans. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • bistå med konsernets løpende interims- og årsrapportering og kvalitetssikring av rapportering fra datterselskap
 • utvikle og vedlikeholde vårt konsolideringssystem, vi bruker Cognos
 • lage utkast til regnskaps- og skattemessige vurderinger og løsninger 
 • gjennomføre og videreutvikle internkontroll knyttet til periodeavslutningsprosessen
 • delta i forbedrings- og effektiviseringsprosjekter
 • bistå våre forretningsområder og datterselskaper i forbindelse med skatteberegning og utarbeidelse av skattemeldinger
 • bidra i systemrelaterte prosjekter og ta en aktiv rolle ved utvikling og implementering av systemer og digitale verktøy
 • ad hoc prosjekter, analyser og rapporter


Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse
 • minimum 2-3 års erfaring fra regnskap, controlling og/eller revisjon
 • god systemforståelse og interesse for IT-verktøy, teknologi og for å skape effektive prosesser
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk


Hvem er du?

Du forventes å bidra aktivt i videreutvikling av avdelingen, forretningsområdet og selskapet. Vi ser etter deg som er:

 • initiativrik, positiv og løsningsorientert
 • god gjennomføringsevne selvstendig og i team
 • strukturert, selvstendig og analytisk
 • nysgjerrig og tør å utfordre prosesser og måten vi jobber på som avdeling


Gode grunner til å velge oss:

Hafslund har et viktig samfunnsoppdrag: Å gi samfunnet fornybar energi, samtidig som vi spiller på lag med naturen. Som vår kollega vil du være med og sørge for at fornybar kraft blir en viktig del av fremtiden.

 • vi er en del av løsningen samfunnet trenger for å nå klimamålene i Parisavtalen
 • vi har sterke fagmiljøer som tiltrekker seg og videreutvikler dyktige og motiverte medarbeidere med rett kompetanse
 • vi tror på å gi medarbeidere ansvar, faglige utfordringer og interessante arbeidsoppgaver
 • vi har gode utviklingsmuligheter og tilrettelegger for ansatte som ønsker å gjøre karriere i egen organisasjon


Nødvendig praktisk og teoretisk opplæring vil bli gitt etter behov. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tror på at en arbeidsplass som rommer mangfold er et bedre sted å være og prøver å tilrettelegge så godt det lar seg gjøre for at våre medarbeidere skal ha en god balanse mellom jobb og privatliv.

Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Nora Lundstøm på mobil
482 71 203/nora.lundstrom@financepeople.no eller
Madeleine Bjørkman på mobil
977 67 773/madeleine.bjorkman@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Konsulent, Industri / Produksjon, Kraft / Energi