Senior Professional - ESG

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Aker BP is an exploration and production company on the Norwegian Continental Shelf. We are one of the largest independent oil companies in Europe, and we have significant ambitions. The company targets further opportunities for growth and value creation through both exploration and merger and acquisition activities.

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre næringen.

Hver dag jobber vi i Aker BP for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv utvinning av olje og gass, som brukes til energi og varer vi trenger.

Vi er endringsvillige, og vil bli ledende ved å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i dag. Samtidig som vi vokser videre, må vi produsere med minst mulig utslipp og lave kostnader.
Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP. Sammen med Aker-selskapene og partnerne våre løser vi store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje, digitalisering og ny teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Vi oppnår gode resultater ved å utnytte våre sterke sider, samtidig som vi tar vare på hverandre i et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi kaller det ONETEAM - det er ikke dem eller oss - det er vi.


Vår strategi for å møte verdens økende energibehov og samtidig bidra til å redusere utslipp er tredelt: Vi skal levere den reneste oljen og gassen, skape inntekter som kan brukes i forbindelse med energiskiftet og bidra til byggingen av en bærekraftig fremtid. Vi er overbevist om at vi kan være en del av løsningen som kreves for å møte en av vår tids største utfordringer - klimaforandringene.

Bærekraftsteamet er en del av avdelingen for Corporate Strategy and Sustainability i Aker BP og har ansvar for selskapets ambisjoner og planer innen bærekraft, klimastrategi, dekarbonisering og ESG-rapportering.

Aker BPs rapportering på bærekraft og ESG blir viktigere og viktigere, og kan direkte linkes til selskapets posisjonering og verdsettelse i aksjemarkedet. Vi søker derfor en dyktig og engasjert person til å være ansvarlig for Aker BPs bærekraftsrapportering og ESG rating. Stillingen vil rapportere til Sustainability Manager, og være en integrert del av bærekraftsteamet.

Arbeidsoppgaver

 • prosjektleder for Bærekraftsrapporten: Selskapets viktigste dokument for bærekraftsstrategi og -performance
 • være rådgiver for de ulike forretningsområdene rundt gjeldende ESG-standarder, lovverk og rapporteringskrav
 • eie ESG-rapporteringen, samt utvikle og forvalte Aker BPs strategi for ESG rating og -rapportering
 • forstå Aker BPs posisjon versus sammenlignbare selskaper, kapitalmarkedets behov og vurdering av selskapet, og bruke dette inn mot strategiutviklingen
 • holde dialog med ratingselskaper gjennom året
 • være en sentral del av bærekraftsteamet og støtte strategiprosjekter i selskapet
 • tett samarbeid mot ulike funksjoner i selskapet, med spesielt fokus mot HMS, Finans og Investor Relations
 • drive intern kommunikasjon og opplæring rundt Aker BPs bærekraftstrategi


Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen økonomi eller naturvitenskapelige fag, med solide resultater
 • minimum 3 års relevant erfaring, gjerne fra tilsvarende rolle, Management Consulting, Big 4 eller finans
 • solid analysekapasitet 
 • kunnskap om gjeldende lovverk, regulering og rapporteringsstandarder inn mot ESG, samt forståelse for fremtidig utvikling innen disse
 • gode formuleringsevner, samt evne til å presentere kompleks data og informasjon på en lettfattelig måte
 • flytende i engelsk og norsk, både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper
SAFER-verdiene ligger som et grunnlag for alt vi gjør, så for å trives hos oss må du identifisere deg med å være søkende, ansvarlig, forutsigbar, engasjert og respektfull. Rollen som er beskrevet vil i stor grad være preget av samarbeid, så du vil beskrive deg selv som en lagspiller som engasjeres av å drive prosesser fremover sammen med andre så vel som alene. Hos oss vil du oppleve en dynamisk bedriftskultur, fleksibilitet og endringsvillighet er derfor to nøkkelord som rett kandidat vil kjenne seg igjen i. Av natur er du nysgjerrig og evner å se muligheter heller enn trusler. Vi er opptatt av å utvikle oss som selskap, så for å lykkes hos oss må du ha fokus på å utvikle deg selv og de rundt deg.

Vi tilbyr

 • vi er opptatt av å gi deg variert erfaring og heve din kompetanse slik at du kan bygge en CV for fremtiden!
 • vi vil ha de beste hodene som har tro på det vi jobber mot. Er du en av dem vil du bli tilbudt konkurransedyktig lønn, mulighet for bonus, aksjespareprogram og god pensjonsordning
 • vi vet at god helse og balanse mellom arbeid og fritid er nøkkelfaktorer til folks trivsel. Derfor har vi gode kantiner, treningsfasiliteter og fleksibilitet både med tanke på arbeidstid og arbeidssted
 • hos oss tar vi vare på hverandre, og ved sykdom eller skade så skal vi sørge for at du får hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten og forsikringsordningene våre


Vi i Aker BP er overbevist om at mangfold er et viktig element for å lykkes, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People John Ola Solheim på mobil 909 91 137 / john.ola.solheim@financepeople.no 
Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Industri / Produksjon, Olje / Gass