PwC søker erfaren prosjektleder / tilbudshub

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Tilbudshuben er opprettet for å effektivt kunne møte forventet betydelig økt etterspørsel etter tilbudsstøtte, primært som konsekvens av rotasjonsreglene for revisjon. Samtidig skal huben sikre et mer enhetlig og profesjonelt etterlatt inntrykk i markedet, konsistent høyere kvalitet i prosess og i tilbudsdokumenter og totalt sett sikre høyere win rate på prioriterte tilbud og «must win battles». Således vil enheten bidra direkte til topplinjevekst for PwC og dermed styrke vår konkurransekraft på kort og lang sikt. Denne stillingen vil være en unik mulighet til å bli godt kjent med PwC sine salgsprosesser og strategiske prioriteringer på kunder og markeder, samt en sentral posisjon for å bygge kompetanse og relasjoner innenfor alle PwC sine tjenesteområder.

I rollen som prosjektleder jobber du sentralt for PwC Norge med å drive prosessen rundt de største og viktigste tilbudene mot både nåværende og nye kunder i samarbeid med de kommersielt ansvarlige i linjen. Vårt mål med Tilbudshuben er å lage markedets mest proffe tilbud og tilbudsprosesser slik at PwC settes i en unik posisjon til å vinne de største og mest spennende kundene og prosjektene i markedet.

Arbeidet gjøres ofte med tøffe tidsfrister og din rolle er å fungere som bindeleddet for en større gruppe. Du koordinerer, prioriterer og jobber for å skape ro i stressede situasjoner. Du håndterer et bredt spekter av spørsmål underveis i prosessen, og har kontroll på tilbudet fra start til mål.

Sammenfattet innebærer rollen at du:

  • Eier utarbeidelse og håndtering av all dokumentasjon, inkludert selve tilbudsdokumentet
  • Utarbeider hovedbudskap og skriver tekster, i samarbeid med ulike team fra linjen
  • Coacher i strategier, teamsammensetninger, prisstrategier, budskap m.m.
  • Gir tilbakemeldinger og coacher før, under og etter møter, fremføringer og presentasjoner

I rollen som prosjektleder er det viktig å beherske følgende områder;

Forretningsforståelse
Du må ha evnen til å sette kundens virksomhet i fokus og ha et helhetlig perspektiv på deres forretningsmodell.

Store tilbud
Å jobbe med større tilbud stiller krav til organisasjonen. Du må vite hvilke organisatoriske forhold som må være på plass, hvem kunden er og hvilke andre interessenter og stakeholders som finnes og som må involveres.

Prosjektledelse
Du skal kunne ha en helhetlig tilnærming til styring og planlegging for å oppnå forretningsmessige mål. Du bør ha god kunnskap om å styre og lede prosjekter og evne til å balansere og håndtere ulike interesser på en konstruktiv måte.

Anbudsmetodikk
Besvare anbud og skrive gode tilbud for å vinne en virksomhet er en jobb som krever planlegging og struktur. Du vet hvordan et vinnende tilbud skal se ut, og hvordan tilbudet skal pakkes inn.
Det vil være en fordel om du har inngående innsikt i, kunnskap om og ferdigheter fra store anbudsprosser, kombinert med solid erfaring fra prosjektledelse med gjennomføringsevne, kommersiell forståelse og ikke minst en god penn.

For spørsmål ta kontakt med Henrik Lervold på e-post, henrik.lervold@pwc.com, eller telefon 958 61 610.


Lignende søk: Annet, Advokat / Juridiske tjenester, Leder, Regnskap / Revisjon, Rådgivning / Konsulenter