Investment Manager

Strømstangen søker en Investment Manager med en sterk interesse for å videreutvikle seg som investor innen aksjer, obligasjoner, Private Equity og andre aktivaklasser. Rollen vil være en sentral del av investeringsteamet, med stor grad av innflytelse og ansvar.

Strømstangen er et privateid investeringsselskap med fokus på langsiktig verdiutvikling. Selskapet forvalter en bred portefølje og opptrer som en aktiv eier i unoterte selskaper og forvalter en betydelig finansiell portefølje innen børsnoterte aksjer og obligasjoner. Utover dette investerer Strømstangen i bla. venture, hedgefond og eiendom primært gjennom eksterne forvaltere.

Kandidaten bør ha en underliggende interesse for investeringer og ha et ønske om å utvikle seg som en aktiv eier. Kandidaten bør ha opparbeidet seg en god verktøykasse fra tidligere arbeidsforhold og må være selvstendig i arbeid med analyse, presentasjon og oppfølging av investeringsmuligheter.
Strømstangen er en liten og kompetent organisasjon på 4 personer og holder til i et kontorfellesskap sentralt i Oslo sentrum med andre investeringsmiljøer med overlappende fokus.  

Sentrale arbeidsoppgaver vil omfatte:

 • Analyse av selskaper, både børsnotert og unotert, herunder strategisk/forretningsmessig analyse og finansiell analyse

 • Identifisering, vurdering og gjennomføring av investeringsmuligheter på tvers av aktivaklasser

 • Oppfølging av eksisterende investeringer og gjennomføring av porteføljetilpasninger

 • Presentere egne investeringsideer og delta i den løpende overvåking og vurdering av markeder, selskaper og posisjoner

 • Delta i selskapsmøter og ha kontakt med våre finansielle samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Utdannelse på masternivå fra en anerkjent utdanningsinstitusjon med gode akademiske resultater

 • Minimum 2 års erfaring, fortrinnsvis fra ledende investeringsbank, private investeringsselskap/ Private Equity eller Management Consulting  

 • God kommersiell og strategisk forståelse, samt sterke analytiske ferdigheter

 • Erfaring med investeringsprosesser og verdivurderinger

Ønskede personlige egenskaper:

 • Sterk forretningsmessig forståelse og evne å tenke som en investor

 • Moden og selvgående med høy grad av integritet og profesjonalitet

 • Nysgjerrig, villig til å utvikle seg og lære

 • Evner å ta initiativ og ansvar

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN | 926 88 123

KONTAKTPERSON: EINAR MÆLE | 481 73 626


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans