BEWI Invest søker Investor Relations Manager

BEWI Invest AS er et norsk investeringsselskap som har som strategi å være en langsiktig og industriell eier i utvalgte aksjeselskaper, primært innen industri, eiendom, sjømat og industriell teknologi.

BEWI Invest er største eier i de børsnoterte selskapene BEWI ASA og KMC Properties ASA, hvorav BEWI er en ledende europeisk leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger, og KMC Properties er et eiendomsselskap innen lett industri og produksjon, lager og logistikk.

Selskapet har en portefølje av investeringer, som i hovedsak kan deles i tre kategorier:
-Core long-term portfolio: Langsiktige investeringer i solide børsnoterte selskaper med en sterk kontantstrøm og utbyttekapasitet
-M&A platform companies: Selskaper som søker sterk vekst gjennom oppkjøp og som på sikt kan utvikle seg til å bli selskaper innenfor den langsiktige kjerneporteføljen
-Specialist portfolio companies: Små – til mellomstore selskaper som på sikt kan utvikle seg til å bli M&A plattformer etter en periode med organisk vekst og/ eller kommersiell utvikling

Fra 2014 til og frem til i dag har BEWI gjennomført rundt 30 oppkjøp av ulike europeiske industriselskaper. Dette har resultert i en sterk vekst, ledende markedsposisjoner i flere europeiske land og en samlet årlig omsetning på nærmere 15 milliarder kroner. Selskapets strategiske prioriteringer fremover er å bli et sirkulært selskap, samt å fortsette å levere lønnsom vekst. Selskapet har en solid finansiell stilling og er posisjonert for ytterligere vekst, både gjennom organiske aktiviteter og M&A.

KMC Properties har i dag en eiendomsportefølje på rundt 4 milliarder kroner. Selskapet har en uttalt ambisjon om å øke verdien av denne til 8 milliarder innen utgangen av 2024.

BEWI Invest ble etablert av familien Bekken, som fortsatt er majoritetseier. Selskapet har en ambisiøs vekststrategi.
Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo og Gøteborg.


Som vår nye Investor Relations Manager i BEWI Invest vil du arbeide med å utvikle selskapenes IR strategi. Du vil jobbe med interne og eksterne motparter for løpende å kommunisere og utvikle selskapenes IR strategi. Samtidig vil du jobbe mot nasjonale og internasjonale investorer for å styrke selskapenes posisjon hos disse, og du vil være en del av et meget kompetent IR team. Stillingen rapporterer til Director of Investor Relations and Communications som sitter i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

 • arbeide med intern og ekstern finansiell kommunikasjon for BEWI Invest og deres porteføljeselskaper
 • forberede informasjonsmateriell og presentasjoner i forbindelse med transaksjoner og oppkjøp
 • utarbeidet finansielle rapporter, presentasjoner, pressemeldinger og annen ekstern informasjon som knytter seg til investormøter
 • arrangere roadshow/ investormøter med relevante personer fra selskapet
 • delta i arbeidet med og utføringen av kapitalmarkedsdager
 • oppdatere selskapets hjemmesider med relevant finansiell informasjon
 • strukturere opp å loggføre alle investormøter samt sikre god løpende oppfølging av disse i etterkant
 • sikre at alle selskapets kommunikasjonsaktiviteter er compliant med til enhver tid gjeldende lover og regler
 • bidra til kontinuerlig utvikling av selskapets prosesser som knytter seg til IR området 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere utdannelse
 • minst 3 års erfaring fra bank, konsulentvirksomhet, revisjon eller lignende
 • erfaring med analyser, rapportering og kommunikasjon
 • gode ferdigheter i Excel- og PowerPoint
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • faktabasert tilnærming til problemløsning
 • høy grad av struktur og nøyaktighet i arbeidet ditt 
 • omgjengelig lagspiller som skaper gode relasjoner
 • selvgående og proaktiv med høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • en sentral rolle i et investeringsselskap/ internasjonalt selskap med stor påvirkning innen bærekraft og sirkulærøkonomi
 • varierte arbeidsoppgaver og tett samarbeid med konsernledelse og andre relevante stakeholders
 • eksponering og mot styret og eiere, samt et bredt spekter av fagområder og virksomheter
 • store muligheter for videre karriereutvikling i en virksomhet som vokser


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved André Herlofsen på mobil 934 80 266 andre@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Konsulent, Bank / Finans tjenester