Vi søker systemsterk Business Controller med interesse for boligutvikling

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 530 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.


OBOS Nye Hjem søker systemsterk Business Controller / Project Controller. I denne rollen vil du bidra med analyse og kvalitetssikring som skal sikre et godt beslutningsgrunnlag. Du vil lykkes som Business Controller i OBOS dersom du er nysgjerrig og forretningsorientert. I tillegg bør du være proaktiv og selvstendig, ettersom du i denne rollen har ansvaret for god økonomistyring i prosjektene.

Du rapporterer til økonomisjef og inngår i et team med flere Business Controllere, men vil ha ansvar for egne regioner. Du vil samarbeide tett med prosjektledere og prosjektdirektøren i skjæringspunktet mellom prosjekt og økonomi. Det er en fordel dersom du er tålmodig, og kan formidle økonomi på en forståelig måte for alle involverte i prosjektet. For deg med ambisjoner er det gode muligheter til å vokse videre i organisasjonen.

OBOS er en av Nordens største boligbyggere, eid av over en halv million medlemmer. Boligbyggingen i OBOS skjer i dag gjennom seks selskaper, hvor OBOS Nye Hjem alene er blant de største boligutviklere i Norge. Selskapet har størsteparten av prosjekter i Oslo og omegn, men også i Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Hamar, Tønsberg og Fredrikstad.

Arbeidsoppgaver

 • Tett samarbeid med prosjektleder for god økonomistyring i prosjektene
 • Sparringspartner for prosjektleder, selskapsledelse og bindeleddet inn mot konsernfinans/økonomi
 • Kvalitetssikre kalkyler, sluttprognoser og prosjektvurderinger
 • Ad-hoc analyser
 • Opplæring i økonomioppfølging og systemstøtte
 • Samarbeide med økonomisjef ved rullerende prognose og kvartalsrapportering
 • Videreutvikle og effektivisere rutiner og prosesser, særlig knyttet til nylig implementert ERP-system og Power BI


Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/ master e.l.
 • Gjerne erfaring fra prosjektrelatert økonomistyring
 • Interesse for system, og det er en fordel med erfaring fra datavarehus, Dynamics 365, Power BI e.l.
 • 2-5 års relevant arbeidserfaring
 • Gode analyseferdigheter og god forretningsmessig forståelse
 • Gode kunnskaper i Excel


Personlige egenskaper

 • Strukturert og proaktiv
 • Utadvendt og framoverlent
 • Selvstendig, samtidig som du verdsetter tett samarbeid og løpende kommunikasjon
 • Forretningsorientert og nysgjerrig
 • God formidlingsevne
 • Interesse for prosjektledelse 


OBOS tilbyr
Samfunnsengasjementet, og hjertet OBOS har for byene våre, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her. I tillegg er vi opptatt av å skape en inkluderende kultur, både innad og utad, hvor alle skal føle seg velkommen og kunne være seg selv. Hos oss får du en jobb med mening!
 

I OBOS er det uante muligheter! OBOS er Norges største kompetansehus innen eiendom og vi er opptatt av at du skal få utvikle deg og oppfylle din karrieredrøm.


Vi kan tilby et inspirerende og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag. Interessante og utviklende arbeidsoppgaver med rom for nytenking gjør det gøy å gå på jobb.
 

OBOS investerer i egne ansatte og har gode ordninger som blant annet fleksitid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt firmahytter i inn- og utland.


Dersom denne stillingen er interessant for deg, ber vi deg om å søke via www.opusfinance.no i henhold til GDPR. Vennligst legg ved CV, vitnemål fra vgs og høyere utdanning samt kortfattet søknadsbrev. Ved spørsmål til stillingen er du velkommen til å kontakte en av oss som er oppgitt som kontaktperson.


Lignende søk: Konsulent, Eiendom / Eiendomsmegling