Investeringsanalytiker

Kistefos er et investeringsselskap eiet av Christen Sveaas.

Kistefos er en meget aktiv eier i sine portefølje-selskaper og har hovedfokus på selskapenes verdiskapende videreutvikling.

Investeringsporteføljen inneholder majoritetsposisjoner i norske og utenlandske selskaper innen offshore, shipping, finansielle tjenester, bank, telecom, akvakultur m.m. samt finansielle investeringer innenfor blockchainteknologi, cybersikkerhet etc.

www.kistefos.no


Kistefos’ aktiviteter er økende og vi skal styrke investeringsteamet med en Investeringsanalytiker. Vi verdsetter kreativitet, integritet, kommersielle legning og evne til å arbeide selvstendig. Kistefos har en bred investeringsportefølje, men erfaring fra og interesse for teknologi vil bli vektlagt særskilt.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • ansvar for å følge opp enkeltinvesteringer sammen med en av våre Investment Managers
 • være sentral i vurdering av nye investeringsmuligheter sammen med resten av  investeringsteamet
 • kvantitativ og kvalitativ analyse av potensielle investeringer 
 • bistå i løpende vurdering av eksisterende investeringer, herunder oppfølging av forbedringstiltak og tiltak for videreutvikling av bedriftene
 • videreutvikle modeller og prosesser knyttet til investeringsfase og oppfølging
 • løpende kontakt med nasjonalt og internasjonalt nettverk som kan skape interessante investeringsmuligheter
 • ansvarlig for rapportering og oppfølging av porteføljen

Kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk/teknisk utdannelse med sterke akademiske resultater
 • 1 til 3 års erfaring fra investeringsbank/finansiell institusjon, konsulentvirksomhet, family office, industri eller lignende
 • solid kompetanse med relevante IT-verktøy
 • gode dokumenterte resultater
 • meget gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og norsk

Personlige egenskaper

 • analytisk sterk med evne til raskt å forstå komplekse problemstillinger samt identifisere og evaluere vesentlige risikofaktorer
 • initiativrik og stor grad av ansvarsfølelse
 • samarbeider godt i team
 • det legges vekt på en profesjonell fremtreden

Vi tilbyr

 • en spennende stilling i et dynamisk og kompetent investeringsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser

Har du spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med FinancePeople ved Lars Vaksvik (+47 415 45 733) eller André Herlofsen (+47 934 80 266). Henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Forsikring