Har du interesse for bærekraft, bygg og anlegg? Vi er på jakt etter en Senior Business Controller

Norsk Gjenvinning er et norsk konsern som jobber gjennom ulike divisjoner for å akselerere verdens overgang til sirkulærøkonomi. Gjennom våre divisjoner bidrar vi daglig til å øke graden av resirkulering og ombruk i samfunnet. Konsernet opplever økende interesse for våre tjenester og er i en periode med god vekst.

Nordic Demolition er en divisjon i Norsk Gjenvinning-konsernet, som jobber med å bidra til bærekraftig ombruk av by og bygg. Divisjonen består av 6 operative datterselskaper som leverer spesialiserte tjenester innen riving, rådgivning, sanering og tjenester relatert til rehabilitering av bygg. Divisjonen omsetter i dag for i overkant av 1 milliard kroner.


Nordic Demolition er i vekst og vi søker i den forbindelse en erfaren Business Controller til å styrke og videreutvikle vår rapportering og prosjektoppfølging. Stillingen vil jobbe tett med økonomi- og prosjektansvarlige i de ulike selskapene, samt andre ressurspersoner på tvers av divisjonen for å gi verdiskapende støtte. Stillingen rapporterer til CFO i divisjonen.

Arbeidsoppgaver
 

  • videreutvikle og harmonisere prosjektrapportering på tvers av divisjonen, herunder kvalitetssikring og harmonisering av rutiner for kostnadsallokering
  • etterkalkyle og lønnsomhetsanalyse på prosjekt- og segmentnivå. Bidra til å utvikle erfaringsbasert kalkylegrunnlag
  • bistå i månedsrapportering og med utarbeidelse av månedsrapporter og prognoser
  • sikre god internkontroll og etterlevelse av retningslinjer og lovgivning
  • støtte til divisjonene i utvikling av deres rapporteringKvalifikasjoner

  • høyere økonomisk utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå
  • minimum 3-5 års relevant erfaring fra controlling i prosjektbasert virksomhet, fortrinnsvis innen Bygg & Anlegg og gjerne fra virksomhet med både mindre og større prosjekter
  • god regnskapsforståelse og erfaring med prosjektbasert rapportering
  • gode brukerkunnskaper i Excel
  • erfaring med Xledger og PowerBI er fordelaktig, men ikke et kravPersonlige egenskaper
Vi ser etter deg som er selvstendig, ansvarsbevisst og har en god evne til å få ting gjort. God struktur vil være viktig for deg og du leter alltid etter forbedringsmuligheter slik at du få gjort jobben så effektivt som mulig. Du er av natur fleksibelt anlagt og trives godt med å mange baller i luften. Teamarbeid er viktig for deg og du vil evne å kommunisere godt med ulike mennesker i og utenfor selskapet. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen kan det være deg vi ser etter.

Vi tilbyr
Som ansatt hos oss vil du oppleve en meningsfull og spennende jobb i et bærekraftig selskap med positiv utvikling. Du vil oppleve lærerike og varierende oppgaver på tvers av en rekke selskaper, og det vil være gode utviklingsmuligheter i Nordic Demolition og i NG konsernet. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Arbeidsstedet vil være Oslo regionen, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved John Ola Solheim på mobil 909 91 137  eller på john.ola.solheim@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.

 


Lignende søk: Konsulent, Bygg / Anlegg / Håndverk