Vi søker en ambisiøs og operativ økonomisjef til finansielt orientert eiendomsselskap i sterk vekst

Tress gruppen består foruten TRESS Business Management AS av Tress Eiendom Norge AS og Tress Asset Management AS og TRESS Fonds AS. Selskapene startet sin virksomhet i 2012 og kan vise til sunn og god vekst. Virksomheten omfatter forvaltning og utvikling av næringseiendom, små og store boligutviklingsprosjekter, finansiering og restrukturering av eiendomsselskaper, kjøp og salg av eiendommer/ selskaper m.v.

Selskapet forvalter en portefølje med næringseiendom på 52 168 kvm fordelt på 16 eiendommer/prosjekter og en årlig husleie i dag på rundt 72 millioner kroner. Tress Asset Management AS har også en portefølje med utviklingseiendom, og har nå om lag 20 000 kvm nye boliger under regulering og utvikling. For mer informasjon se www.tresseiendom.no


Tress gruppen har mange eiendommer og nye prosjekter under utvikling og er inne i en aktiv vekstperiode med økende eiendomsportefølje. Selskapet er i netto investeringsposisjon med tilgjengelig kapital som skal investeres i eiendom. Vår nye økonomisjef vil være ansvarlig for alle forhold knyttet til økonomi, likviditetsbudsjettering, overordnet ansvarlig for regnskaper og effektive regnskapsrutiner. Regnskapsføringen kjøpes i dag eksternt. Økonomisjefen vil inngå i selskapets ledergruppe, og vil rapportere til gruppens Administrerende direktør. Stillingen er sentral i ett konsern som har fokus på systematisk jobbing og kvalitet i utførelse, og vil gi gode karrieremuligheter for riktig kandidat.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for Tress Business Management AS med operativt ansvar for daglig drift av selskapets økonomiske forvaltnings- og regnskapsfunksjon samt kontinuerlig forbedring av denne. Tress Business management AS er ansvarlig for regnskaper og økonomisk forvaltning i eiendomsselskapene konsernet forvalter.
 • innkjøp av regnskapstjenester, og løpende dialog med systemleverandører og revisorer 
 • ansvar for konsolideringen og gjennomføring av årsoppgjør og skattepapirer for egne selskaper og våre eiendomsselskaper 
 • bistå Adm. Dir. med fremmedkapital finansiering 
 • bistå med konsernrapportering og analyser 
 • administrere endringer i selskapsstrukturer (fusjoner/ fisjoner m.v.)
 • løpende rapportering til Finanstilsynet
 • øvrige oppgaver knyttet til den økonomiske forvaltningen og regnskapsfunksjonen, herunder delta i styremøter i eiendomsselskapene.
 • personalansvar for ansatte i TAM Business Management AS (p.t. en business manager)


Krav til kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse, minimum autorisert regnskapsfører eller lignende
 • 3-5 års relevant erfaring, fortrinnsvis fra revisjon
 • god kunnskap og forståelse for regnskap og økonomi/likviditet
 • sterke Excel kunnskaper
 • generell interesse for digitale systemer og god kunnskap om ulike IT-systemer og løsninger.

 
Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring med regnskap fra eiendomsbransjen vil være en fordel. Herunder kjennskap til mva. innen eiendom.
 • kompetanse eller erfaring til å lede eller gjennomføre finansiell due diligence ved kjøp av eiendommer/ selskaper
 • kjennskap til Xledger
 • erfaring med bankfinansiering og egenkapitalfinansiering
 • erfaring med styrerapportering


Personlige egenskaper: 
Vi søker deg som har en høy gjennomføringsevne med en systematisk tilnærming til arbeidsoppgavene, med nøyaktighet og punktlighet i utføringen. I Tress gruppen må alle være innstilt på å ta i et tak der når det trengs. Du setter deg raskt inn i faglige problemstillinger og har god vurderingsevne. Videre har du som person stor arbeidskapasitet og er gjerne ambisiøs på egne og bedriftens vegne.


Vi har:

 • et lystig arbeidsmiljø med god stemning i leiren, og særdeles bred kompetanse innenfor alle områder knyttet til eiendom og finans.
 • flinke ansatte som hjelper hverandre når det trengs.
 • kompetanse internt til å støtte økonomisjefen i faglige spørsmål
 • gode og etablerte systemer og rutiner innenfor økonomiområdet.
 • konsesjon til å drive regnskap i eget selskap.
 • fullverdig AIF-forvalter konsesjon.


Vi tilbyr:
Vi tilbyr en stilling i et finansielt rettet forvaltnings-/eiendomsselskap med høyt ambisjonsnivå og mange spennende og krevende eiendommer og prosjekter. Selskapet består i dag av et erfarent og kompetent team med stor beslutningskraft og gjennomføringsevne. Vi arbeider med stor grad av frihet under ansvar og ønsker en engasjert og ambisiøs Økonomisjef som kan bidra til å utvikle selskapet videre. Det vil være store muligheter fremover for rette kandidat. Stillingen vil tilpasses og utvikles for og med kandidaten. Konkurransedyktige betingelser, med blant annet muligheter for aksjesparingsprogram. Tress gruppen holder til i nye og moderne kontorer ved Holmlia stasjon, kun 12 minutter med tog fra Oslo S.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Leder, Eiendom / Eiendomsmegling