ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG // OSLO, BERGEN M&A og kapitalmarkeder

Bli en del av vårt ledende M&A og kapitalmarkedsteam!

Thommessens M&A og kapitalmarkedsteam er i stor vekst, med økende oppdragsmengde og skal styrke teamet fremover med flere advokater og advokatfullmektiger i både Oslo og Bergen. Vi vil gjerne snakke med deg som har lengre erfaring så vel som deg som har jobbet noen år eller er nyutdannet.

Thommessens M&A og kapitalmarkedsteam har vært markedsledende i en årrekke. Vår fullservice M&A-praksis bistår hele spekteret av oppkjøp og fusjoner, fra oppkjøp utenfor børs til oppkjøp på børs. Vi ligger kontinuerlig i teten, både i antall transaksjoner og transaksjonsverdi. I tillegg er avdelingen en av landets største og mest erfarne avdelinger for børsnoteringer, emisjoner, selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål. Vi er med hele veien, fra tidlige strategidiskusjoner til forhandlingsbordet, og til signering i en lang rekke norske og internasjonale transaksjoner.

Thommessen er organisert på tvers av kontorer og geografi, og som en del av vårt M&A og kapitalmarkedsteam vil du være med på transaksjoner og prosjekter over hele landet og internasjonalt, som del av et ledende fagmiljø med over 65 advokater i avdelingen. I 2021 var Thommessen involvert i over 110 transaksjoner med en total verdi på over 26 milliarder euro, i tillegg til mer enn 40 større kapitalmarkedstransaksjoner.

Hva kan Thommessen tilby deg?

  • jobbe i team tett sammen med kollegaer som engasjerer seg og bryr seg, om hverandre, klientene og samfunnet rundt, og som er opptatt av å dele kunnskap, utvikle seg sammen og jobbe mot felles mål
  • opplæring i prosjektledelse og Thommessens egen prosjektmodell
  • jobbe med spennende norske og internasjonale klienter
  • være med på Thommessens digitale satsning
  • en fleksibel hverdag hvor man jobber fra kontoret eller hjemme, og hvor teamene er vant til og trives godt med hybride arbeidsformer og bruk av ny teknologi

Søknadsfristen er 31. august, men vi behandler søkere fortløpende.

Kompetanseområde
M&A OG SELSKAPSRETT

Kontaktperson Anette Sjuve Martinussen, Senior HR Advisor

+4723111347 | +4791399264

asm@thommessen.no


Lignende søk: Advokat / Juridiske tjenester, Advokat/jurist