Spennende mulighet som Business Analyst innen boligutvikling

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 510 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.


OBOS søker nå Business Analyst til en nyopprettet stilling. Dette er en synlig og utadvendt rolle. Stillingen jobber tett med flere forretningsområder, samt divisjons- og konsernledelsen for å sikre helhetlig rapportering og gode analyser for boligutviklingen i OBOS. Dette er blant annet knyttet til rapportering av salg og produksjon av boliger i konsernet. Dette er en unik mulighet for deg som er analytisk anlagt, har interesse for eiendom, og som ønsker å bidra til at OBOS når sine mål innen vekst og utvikling. 

Som Business Analyst vil du eie og drive frem digitalisering og automatisering av nåværende prosesser innenfor ditt ansvarsområde. Du vil være en solid sparringspartner for økonomi- og selskapsledelsen, der en viktig del av rollen er å fremstille og presentere operasjonelle tall på en lettfattelig måte. 

Du vil i stor grad selv kunne forme og skape denne rollen, i samarbeid med intern eksisterende kompetanse på huset. Boligutvikling i OBOS skjer i dag i to divisjoner bestående av totalt seks selskap, der tre av selskapene er norske og tre er svenske. Du vil med jevne mellomrom reise til Sverige for å følge opp de svenske enhetene, blant annet i Stockholm. Stillingen vil rapportere til Direktør Økonomi og Analyse Storby.


Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar

 • Eie og drive analysearbeid for divisjonen, samt delta i analysearbeid på konsernnivå
 • Se og utnytte potensialet i tilgjengelig data, bygge analyser som gir ny og forbedret innsikt
 • Ansvar for operasjonell rapportering knyttet til blant annet salg og produksjon av boliger for konsernet, samt enkelt av selskapene i Boligutvikling Storby
 • Eie og drive frem digitalisering og automatisering innenfor ditt ansvarsområde
 • Være en aktiv sparringspartner for divisjon-, økonomi- og selskapsledelsen
 • Ansvar for risikostyringsmodellen for Boligutvikling
 • Ansvar for SHA-rapportering for konsernet
 • Videreutvikle og digitalisere prosesser og rutiner


Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Minimum 2-5 års relevant erfaring fra analyse, controlling, konsulentvirksomhet eller liknende
 • Solid forretningsforståelse, med interesse for eiendom
 • Solid erfaring med Excel- og PowerPoint
 • God systemkompetanse, kjennskap til BI-verktøy er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Personlige egenskaper
Rett person for stillingen liker høyt tempo og varierende oppgaver, og trives med bruk av tall i analyse. Du løfter blikket og ser raskt områder med forbedringspotensialer, og tar selv initiativ til videre utvikling. Du er selvgående, tar ansvar og er nysgjerrig på å finne driverne i businessen. Vi ser etter deg som evner å forstå sammenhenger og som har en analytisk tilnærming til økonomiske og tverrfaglige problemstillinger. For å lykkes i rollen må du tørre å oppsøke informasjon ute i linja.

OBOS tilbyr
OBOS er Norges største kompetansehus innen eiendom, og jobber med områder som har stor verdi for mange. Dersom du er rett kandidat, kan vi love deg en spennende jobb. Utover dette tilbyr OBOS:  

 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Gunstig boliglån, sparing og forsikringer 
 • Fleksitidsordning, avspaseringsordning og sommertid 
 • Tilgang til treningsrom 
 • Arbeidssted vil være i Oslo på Hammersborg Torg og på Ulven


Søkere bes registrere seg med CV, vitnemål fra vgs og høyere utdanning, arbeidsattester og kortfattet søknadsbrev.


Lignende søk: Konsulent, Eiendom / Eiendomsmegling