Konsernregnskapssjef til investeringsselskap i vekst

KI utvikler boliger, nabolag og lokalsamfunn i de raskest voksende regionsentrene langs kysten av Trøndelag og Nordmøre. KI driver eiendomsutvikling med både salg og utleie av boliger og næringsarealer, hvor KI forvalter og utvikler en eiendomsportefølje bestående av mer enn 700 eiendomsenheter fordelt på 16 500 m2 utleieeiendom og utviklingsprosjekter innen bolig og næring på 44 000 m2 BRA.

KI er i tillegg en aktiv eier av små og mellomstore selskaper i Midt-Norge, med hovedvekt innen virksomhetsområdene Entreprenør, Byggevarer og Faghandel med møbler og interiør. KI driver sin eiendomsvirksomhet og SMB-selskaper i en integrert forretningsmodell, som skaper lønnsomme ringvirkninger for selskapene i KI sin portefølje.

KI sin eiendomsvirksomhet og selskaper omsatte for 624 mNOK i 2021 og sysselsetter ca 350 mennesker.

KI sin ambisjon er å skape og utvikle lønnsomme bedrifter, bygge infrastruktur og bygg som skal være gode hjem for folk og bedrifter. KI vil bidra til at lokalsamfunnene er gode og levende steder som byr på varer og tjenester alle trenger. KI’s visjon er å skape varige verdier og bidra til gode lokalsamfunn.


KI Investeringsselskap er i vekst og søker konsernregnskapssjef til å styrke finansteamet. Dette er en operativ rolle der du vil bli eksponert for faglige utfordringer, og vil bli del av et dynamisk selskap med korte beslutningslinjer. 

Du bør være utadvendt og like å ta del i nye business caser og prosjekter. Det er en forutsetning at du har erfaring med å utarbeide konsernregnskap, årsregnskap og skattemelding, og har god innsikt i skatt og mva. I tillegg bør du være strukturert, og motiveres av å drive frem effektive prosesser og rutiner. I denne rollen får du utviklingsmuligheter innenfor fagområdet regnskap, med god støtte fra økonomiledelsen. 

Like verdifullt som erfaring fra eiendom og investering, er viljen og motivasjonen til å lære. Vi tror riktig kandidat er proaktiv og selvgående, og villig til å selv legge ned en innsats for å søke riktig informasjon. Ettersom det medfølger personalansvar i stillingen er det en fordel om du har erfaring med dette fra tidligere. I denne rollen vil du fungere som støtte for medarbeidere i regnskaps- og controllerfunksjoner, samt ha fagansvaret for regnskap og være kontaktpunkt mot revisor.

Riktig kandidat som viser initiativ, vil bli satset på og få mulighet til opprykk internt i selskapet. Stillingen rapporterer til økonomisjef.


Sentrale arbeidsoppgaver

 • Årsregnskap og skattemelding
 • Konsernregnskap 
 • Kvartalsvis rapportering
 • Ansvarlig for ukentlig likviditetsstyring
 • Bistå med rapporter til ledelsen
 • Ansvarlig for skatt og mva
 • Review av rapporteringer fra controllere
 • Intern kontroll
 • Lederansvar 
 • Fagansvar regnskap


Kvalifikasjoner

 • Erfaring med årsregnskap og skattemelding
 • God innsikt i skatt og mva
 • Høyere utdannelse innen økonomi
 • God IT-/systemforståelse, samt interesse for dette
 • Gode lederegenskaper


Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk
 • Initiativrik og ansvarsfull
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Utadvendt og pragmatisk
 • Ydmyk
 • Høy gjennomføringsevne og stå-på-vilje


Selskapet tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et selskap i vekst
 • Motiverte og dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Sentrale og moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Inkluderende og nytenkende selskapsledelse og eiere


Selskapets visjon er: "Vi skaper varige verdier og bidrar til gode lokalsamfunn!"

Dersom du kjenner igjen deg selv i selskapets kjerneverdier
Handlekraft - Utadvendt - Skaperglede - Kompetanse

ber vi deg om å søke via www.opusfinance.no i henhold til GDPR. Vennligst legg ved CV, vitnemål fra høyere utdanning samt kortfattet søknadsbrev. 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Eiendom / Eiendomsmegling