Spennende stilling i økonomiavdelingen til stort internasjonalt konsern

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land.
ABB i Norge er en del av den verdensomspennende ABB-gruppen som har hovedkontor i Sveits. ABB har virksomhet over hele landet med ca. 1900 ansatte, og en årlig omsetning på rundt 7 milliarder kroner i 2020. Teknologi, produkter og systemer fra ABB er i bruk over hele verden.


Senior General Accounting Specialist

ABB sin økonomifunksjon i Norge består av 10 dyktige og engasjerte medarbeidere, som spiller en viktig rolle på mange fokusområder - fra kontroll og planlegging, til regnskap, risikokontroll, investorrelasjoner og eiendom. De jobber tett med andre funksjoner, er sentral i bedriftens beslutningsprosesser.  På bakgrunn av økonomiske analyser som utføres, rådgir teamet virksomheten rundt lønnsomhet og måloppnåelse. Både i Norge og i resten av konsernet er økonomifunksjonen midt i en spennende endringsreise med fokus på digitalisering, standardinsering og effektivisering av tjenester på tvers av landegrensene.

Nå søker vi etter en Senior General Accounting Specialist som vil få en nøkkelrolle i å sørge for at regnskapene og konsernrapportering er i tråd med retningslinjene til USGAAP og interne retningslinjer for gruppen. Du vil også bidra til at de årlige NGAAP-regnskapene og skattemeldingene til ABB Norges juridiske enheter er i henhold til korrekte regnskapsstandarder. Som Senior General Accounting Specialist vil du bli en del økonomiavdelingen i Norge, og jobbe i et internasjonalt miljø. Arbeidssted vil være på Fornebu utenfor Oslo.

Ansvarsområder som inngår i rollen:

 • Nøkkelbidragsyter til å sikre at ABB Norge er i tråd med alle gjeldende lokale regnskapslover og -forskrifter, samt interne konsernregnskapsprinsipper.
 • Ansvarlig for å vedlikeholde og avstemme NGAAP reskontro gjennom hele året og fullføre analyser og utkast til lovpålagte regnskaper ved årsslutt.
 • Gjennomgå skatteberegningen for ABB Norge i henhold til USGAAP. Dette inkluderer deltagelse i kvartalsvise gjennomganger samt årlig selvangivelsesutarbeidelse i samarbeid med Hubs, GA Manager og Tax Manager
 • Bidra til korrekt regnskap og rapportering for ABB Norge gjennom deltagelse i månedlige balansegjennomganger og bidra til kontroll av ytelse og ICOFR, gjennom å utføre ad hoc analyser, identifisere feilkilder og utføre korreksjoner.
 • Være en viktig ressurs overfor selskapets revisor, sikre rettidig innsending av dokumentasjon fra teamet vårt, og sikre og fremskynde andre funksjoners innsending av revisordokumentasjon der det er nødvendig.
 • Bidra med avstemming og rapportering av pensjon, samt enkelte avstemminger av innbetalinger til Skatteetaten.
 • Håndtere statistisk rapportering for våre enheter.
 • Delta i ulike prosjekter som for eksempel endringer i vårt ERP-system SAP, fusjoner/fisjoner av lokale juridiske enheter, effektivitetsforbedringer etc.Som vår nye Senior General Accounting Specialist, ser vi for oss at :

 • Du har sterk interesse for fagfeltet regnskap og skatt, og er faglig trygg.
 • Du er en fremoverlent person med masse «drive», som liker å søke og dykke ned i informasjon.
 • Du er komfortabel med å jobbe selvstendig med komplekse regnskaps- og skattesaker og presentere løsninger og anbefalinger på ledernivå.
 • Du trives med en bred kontaktflate ut i organisasjonen, både lokale og globalt, og har gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.
 • Din arbeidsstil er systematisk og strukturert, og du arbeider effektivt.
 • Du er endringsvillig og omstillingsdyktig, og evner å navigere rundt i en stor organisasjon.
 • Du trives i et dynamisk arbeidsmiljø med høyt tempo og endringer, der dagen ikke alltid ble som du planla.
 • Du har sterke digitale kunnskaper, spesielt i Excel. Vi benytter SAP så kjennskap til dette vil være en fordel.
 • Du har fullført høyre relevant utdannelse innen regnskap eller revisjon, gjerne på masternivå, og kan kan vise til mist 3 års relevant erfaring, gjerne fra revisjonsbransjen.ABB tilbyr:
Vi kan love deg en spennende stilling med mange utfordringer i et internasjonal miljø, der endringer og digitalisering står høyt på agendaen. I ABB har vi fokus på opplæring, personlig utvikling og karrieremuligheter, i tillegg til trivelige arbeidsforhold med uformell samhandling mellom kollegaer og ledere på alle nivåer. Selv synes vi at vi har et positivt, spennende og travelt arbeidsmiljø, som vi håper du vil bli en del av. ABB tilbyr konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid.

Da håper vi du er klar for det neste skrittet i karrieren din, og ønsker å utvikle deg sammen ABB. Søknader blir behandlet fortløpende, og senest 14.08.2022. Ta gjerne kontakt med oss i Jefferson Wells hvis du har spørsmål. Du kan også lese mer om ABB på: www.abb.com.


Lignende søk: Bank & Finans, Industri / Produksjon, IT / Tech /