Vi søker Controller til ledende aktør innenfor næringseiendom

 

UNION er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen analyse, næringsmegling og kapitalforvaltning (private equity-fond innen eiendom). Dette gjør UNION til en av landets mest komplette leverandører av tjenester innen megling og investeringsprodukter i næringseiendom. Vi er femti engasjerte, etterrettelige og kreative eiendomsspesialister som skal være den foretrukne partneren i markedet.

Kapitalforvaltningen i UNION ble etablert i 2004. Våre tjenester inkluderer kapital- og eiendomsforvaltning. Vi forvalter en portefølje av eiendomsfond med verdi på over 16 milliarder med ulike risikoprofiler og avkastningsmål. Vi tar helhetlig ansvar for alle fagområder i våre fondsmandater, herunder kjøp, drift, forvaltning, utvikling og salg av eiendom.


Stillingen som Controller i kapitalforvaltningen er nyopprettet og vil være delt mellom forvaltningsselskapene for eiendomsfondene UNION Real Estate Fund og UNION Residential Development. Som Controller vil arbeidsoppgavene innebære å være en del av forvaltningsteamet samt delta i transaksjonsprosesser knyttet til kjøp og salg av eiendom for fondene.

De konkrete arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • finansiering (lån), dialog med kredittinstitusjoner
 • beregne virkelig verdi av selskaper
 • følge opp økonomi og økonomistyring i byggeprosjekter
 • likviditetsstyring i fondene, herunder emisjoner og utdelinger
 • investorrapportering
 • dialog med revisor løpende og i årsoppgjør

Ansvar for risikostyringsfunksjonen tilligger forvaltningsselskapet for UNIONs nye satsing på boligutviklingsfond. Her vil et nyopprettet selskap være forvalter, med behov for en dedikert ressurs til å utføre risikostyringsfunksjonen. I utførelsen av arbeidsoppgavene for denne funksjonen vil det samarbeides med UNIONs øvrige risikostyringsfunksjoner. Risikostyringsfunksjonen skal følge systemer og prosedyrer for å sørge for at fondets risikoprofil ivaretas i ulike faser og beslutninger som ledd i forvaltningen.

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning på mastergradsnivå
 • minimum 5 års erfaring fra lignende rolle og/eller som revisor
 • solid regnskaps- og konsolideringskompetanse og forståelse for ulike selskapsstrukturer herunder IS/AS
 • fordel med erfaring med risikostyring- og oppfølging i tilsvarende virksomhet
 • god IT-forståelse og sterk i Excel
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig


Egenskaper
Kandidaten er tydelig i sin kommunikasjon, har faglig tyngde og evner å skape positiv utvikling og fremdrift i samarbeid med andre fagressurser. Den rette kandidaten er operativ og hands-on i det daglige arbeidet. Du har i tillegg høy faglig integritet, stor arbeidskapasitet og trives i et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø hvor endringer og utvikling er en stor del av arbeidshverdagen.


Vi tilbyr

 • varierte og interessante arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter i et selskap i rask vekst
 • flat organisasjon med løsningsorienterte, proaktive og entusiastiske kollegaer
 • kollegaer som er ja-mennesker, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser og sentral beliggenhet på Tjuvholmen i Oslo


Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490/anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.

 

 


Lignende søk: Konsulent, Eiendom / Eiendomsmegling