Vi søker en proaktiv og relasjonsrettet kundeansvarlig til vårt bedriftssegment

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Pareto Bank er en spesialisert forretningsbank som finansierer norske mellomstore bedrifter, deres eiere og investeringsselskaper. Siden oppstarten i 2008 har banken bygget et solid fundament med god soliditet og høy lønnsomhet. I 2021 leverte banken et resultat etter skatt på NOK 505 millioner kroner. Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og har i dag en markedsverdi på rundt NOK 3,6 milliarder, 59 ansatte og en forvaltningskapital på rundt NOK 20 milliarder. Bankens virksomhet er konsentrert om eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering.


Forretningsområdet Bedriftsfinansiering tilbyr lån til mellomstore bedrifter, deres eiere og investeringsselskaper. Med et team på syv kompetente og erfarne medarbeidere som forstår norsk næringsliv og bedriftenes behov, tilbyr vi skreddersydde finansieringsløsninger blant annet i forbindelse med oppkjøp og rekapitalisering. I tillegg tilbyr vi investeringslån til solide investeringsselskaper og lån for å løse bedrifters arbeidskapital- og vekstbehov.
Vi har vokst kraftig de siste årene og hadde ved utgangen av 2021 en utlånseksponering på NOK 5 milliarder. Vårt mål er å bli en ledende bank for norske mellomstore bedrifter og deres eiere. Som følge av den høye aktiviteten og de store ambisjonene om videre vekst søker vi en proaktiv og relasjonsrettet kundeansvarlig. 

Arbeidsoppgaver

  • forstå og analysere kredittrisiko og utarbeide kredittinnstillinger
  • utstrakt kundedialog med ledelse og eiere i norske mellomstore bedrifter, inkludert Family Offices og Private Equity selskap
  • salg- og relasjonsbygging inkludert oppbyggingen av egen kundeportefølje
  • løpende oppfølging av kunder og eksisterende relasjoner
  • delta og bidra i interne prosjekter
  • bidra til avdelingens videre vekst

Ønskede kvalifikasjoner

  • mastergrad  med gode akademiske resultater
  • minimum 3 års arbeidserfaring, fortrinnsvis fra revisjon, konsulentbransjen eller bank 
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både engelsk og norsk 


Personlige egenskaper
For å lykkes i denne rollen må du inneha gode analytiske evner og ha en iboende interesser for finansmarkedet og norsk samfunns- og næringsliv. Du er nysgjerrig av natur, selvstendig og har en sterk gjennomføringsevne. Du er en langsiktig relasjonsbygger som er utadvendt og energisk, i tillegg er det viktig at du trives med kunder og salg. Du har stor arbeidskapasitet og evner å jobbe strukturert og målrettet alene og i mindre team. At du innehar en kommersiell  tankegang, er proaktiv og målrettet er en selvfølge.  

Vi tilbyr
Til den rette kandidaten kan vi tilby en spennende rolle i et lite og kompetent miljø i en av Norges mest fremoverlente forretningsbanker. Du vil være sentral i den videre utviklingen i bankens satsning på bedriftsfinansiering og ditt bidrag vil være avgjørende for bankens suksess de neste årene. Du vil jobbe tett med mange av Norges mellomstore bedrifter og vil få et unikt innblikk i norsk næringsliv gjennom møter med ledelsen og eiere i spennende bedrifter. Du vil være kontaktperson for egen kundeportefølje og støtte bedriftene på deres vekstreise, og dermed bidra til verdiskapning og arbeidsplasser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitte kontaktpersoner. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved André Herlofsen på mobil 934 80 266 /andre.herlofsen@financepeople.no eller Jannicke H. Lunder på mobil 928 21 239/ jannicke.lunder@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.
På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august


Lignende søk: Konsulent, Bank / Finans tjenester