Nyopprettet lederstilling til Shared Service Center Finance i Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels er et av Nordens største hotellkonsern med over 200 hoteller. Selskapet markedsfører kjedene Comfort Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel og Clarion Collection samt ca 30 frittstående hoteller som for eksempel The Thief, Amerikalinjen, Farris Bad, At Six og Villa Copenhagen.

Nordic Choice fremmer en kultur der innovasjon er velkommen, forstyrrende tenkning oppmuntres, og delingen av ideer er konstant. Vi er i stadig utvikling, og vi gir alle våre medarbeidere mulighet til å bringe deres individualitet, potensial og personlighet på jobb.


Shared Service Center Finance (SSC) er en del av Nordic Choice Shared Services som er etablert for å levere effektive og fremtidsrettede tjenester til våre egeneide og franchise hotell, samt til våre konsernselskap. SSC utfører tjenester for selskap i alle de nordiske landene med overvekt av selskap i Norge og Sverige. I Finland er bokføring av regnskapet outsourcet til Azets for våre 14 hotell. Nordic Choice vurderer muligheten til å insource håndtering av regnskapene i Finland i løpet av de nærmeste årene, evnt bygge opp en avdeling av vårt SSC i Helsinki. I dag består avdelingen av rundt 70 medarbeidere i Norden.

Stillingen som Leder for Finansiell Kontroll innebærer å bygge opp et nytt team i vårt Shared Service Center som skal ha ansvar for å utvikle alle prosesser i forbindelse med årsregnskap og skatt for alle selskapene i Nordic Choice. Dette innebærer å sikre at alle prosesser og rutiner for de ulike land følges og videreutvikles. Vårt SSC har vært i en enorm utvikling over flere år og har vokst i takt med konsernet. Etter å ha jobbet med insourcing av lønns- og regnskapstjenester over flere år går vi inn en fase med utvikling av flere tjenester for konsernet. Vi har behov for å styrke vår organisasjon med deg som kan støtte komplekse regnskapsprosesser og som fungerer som fagressurs for Nordiske problemstillinger. Rollen vil samarbeide tett med Konsernregnskapsavdelingen. Som Leder for Finansiell Kontroll teamet har du et bredt og omfattende ansvar med fokus på å sikre kvalitet i regnskapene. Ansvaret innebærer ansvar for balanse, internkontroll og ekstern rapportering samt ansvar mot revisor og skattemyndigheter. Du leder og støtter personalet i sitt daglige arbeid og utvikler teamet ditt. Du er god til å opprette relasjoner som sikrer et godt samarbeid med kollegaer internt i SSC, mot konsernfinans og hotellene.

Sentrale oppgaver og ansvarsområder:

 • overordnet personalansvar for et team på 3-5 personer
 • teamet har ansvar for å planlegge og utarbeide årsregnskap og skattepapirer for alle selskap Norge, Sverige, Danmark og Finland
 • skatteberegninger alle selskap
 • sikre at vi overholder lover og konsernets regnskapspolicyer, utarbeidelse av nye regnskapspolicyer og implementering hos SSC, bistand/opplæring av nye policier, månedsavslutningspolicy etc.
 • oppfølging av skatter og avgifter i Norden, evt. andre ting rundt dette
 • oppfølging av spesielle ting rundt franchisee (unntak kassaloven, SAF-T rapportering, andre forespørsler som ikke er direkte knyttet til regnskapsføringen) 
 • overordnet ansvar fixed assets
 • stakeholder/kravstiller på vegne av regnskapsavdelingen inn i ulike prosjekt
 • sikre intern kontroll og minimere risiko i prosesser og rutiner
 • kontaktperson for revisor og skattemyndigheter
 • assistere ved implementering av nye systemer
 • aktivt initiere og bidra til å videreutvikle prosesser og rutiner
 • lede definerte forbedrings- og effektiviseringsprosjekter i SSC
 • ad hoc oppgaver


Kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse, gjerne master i regnskap og revisjon (MRR)
 • 3- 5 års erfaring fra en rolle som regnskapssjef/revisor med ansvar for nordiske regnskap
 • solid ledererfaring og trives med å lede ressurser i krevende og hektisk miljø
 • god erfaring fra regnskapsområdet fra A til Å fra flere nordiske land
 • erfaring fra prosessforbedring og systemimplementering eller annet IT relatert forbedringsarbeid
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:
Det kreves en løsningsorientert holdning og evne til å håndtere situasjoner preget av høyt tempo og store krav til en balansert tilnærming. Som person har du driv, tar initiativ og har god evne til å planlegge og organisere. Du har utmerkede kommunikasjonsevner, er analytisk, prosessorientert med høy grad av nøyaktighet og et øye for detaljene. 

Vi tilbyr
Til den rette kandidaten kan vi tilby en spennende rolle i en av Norges mest spennende og dynamiske selskaper i sterk vekst. Du vil bli en del av et sterkt faglig økonomimiljø og beslutningsveiene er meget korte, og for rette vedkommende vil påvirkningskraften være stor. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode rabattordning og flotte lokaler på Frogner i Oslo. 

Nordic Choice Hotels har en fantastisk organisasjonskultur bygget på verdien Energi, Mot og Begeistring. 

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitte kontaktpersoner. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil
917 46 917/mona.gabrielsen@financepeople.no eller Jannicke H. Lunder på mobil 928 21 239/ jannicke.lunder@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.
På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august


Lignende søk: Leder, Hotell / Restaurant