Business Controller til Norges raskest voksende helsekonsern.

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 2 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgnstjenester for personer med sammensatte bistandsbehov, veiledningstjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom 'Helsekursportalen' tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.


Vil du bli med oss på en spennende reise videre? Vi trenger flinke folk og kan tilby spennende utviklingsmuligheter.

Ecura søker nå to Business Controllere, henholdsvis til segmentene Bo og Habilitering, samt Hjemmetjenester og Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Bo og Habilitering nærmer seg NOK 1 milliard i omsetning, samt over 1000 ansatte. Hjemmetjenester og BPA har over 500 ansatte. Stillingene vil være sentrale bidragsyter til måloppnåelse gjennom økonomisk rådgivning inn i beslutningsprosesser, samt løpende driftsoppfølging. Du rapporterer til  ledelsen for segmentene, men vil også jobb tett med sentral økonomi- og lederfunksjon i konsernet.

Personlige egenskaper
Den riktige kandidaten har et analytisk og strukturert tankesett, og samtidig svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Kandidaten evner å vise initiativ, har solid gjennomføringsevne og kan arbeide både på et strategisk og operativt nivå.

Arbeidsoppgaver

 • månedlig rapportering
 • KPI-rapportering
 • analyse og bistand til ledelse og avdelingsledere i driften, inn mot sentral ledelse og økonomifunksjon
 • prosjektoppfølging, kostnadsanalyse og kontroll
 • vesentlig involvering i budsjetterings- og prognosearbeid
 • ad hoc


Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, minimum bachelor
 • minimum to års relevant arbeidserfaring
 • nøyaktighet/øye for detaljer
 • gode ferdigheter i MS Office
 • god/basis regnskapsforståelse
 • erfaring fra KPI-styring og kostnadsoppfølging (Lønn, sykefravær, overtid er svært sentrale parametere)


Vi tilbyr:

 • et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø i et selskap med høye ambisjoner og givende formål
 • gode pensjons- og forsikringsordninger, lønn og betingelser etter avtale
 • gode muligheter for personlig utvikling


Virker dette interessant ber vi deg søke via www.financepeople.no. Ved spørsmål kan du kontakte Andreas Kleiven, Rådgiver i FinancePeople, på 948 87 566/Andreas.Kleiven@financepeople.no 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august


Lignende søk: Konsulent, Helse / Sosial