Finance Manager til spennende tech-selskap med vekststrategi

Adnuntius (https://adnuntius.com) is a growing advertising and data technology company with headquarters in Oslo and operations and customers in several countries in EMEA and South-East Asia. We offer software that connects advertising buyers (agencies and advertisers) and ad sellers (news publishers) to bring a more cost-effective and transparent advertising ecosystem, that benefits both buyers and sellers. Our digital marketplaces connecting buyers and sellers secures transparency, consumers' right to privacy, and more effective use of ad budgets to an industry that sorely needs overhaul.


Vi søker etter en forretningsorientert og faglig dyktig Finance Manager som kan bidra til å videreutvikle et selskap med ambisjoner om vekst, både nasjonalt og internasjonalt. Finance Manager vil ha det overordnede ansvaret for selskapets økonomifunksjon, regnskap og finansiering. Med en ambisiøs vekststrategi vil Finance Manager ha en sentral rolle i utviklingen av selskapet, både operasjonelt og forretningsmessig, og vil således være en viktig sparringspartner for CEO og styret. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til CEO. Arbeid med ulike økonomiske analyser, lønnsomhetsutvikling og strategiarbeid sammen med ledergruppen er sentrale områder i rollen som Finance Manager.
 
Arbeidsoppgaver
•    overordnet ansvar for økonomifunksjonen med personalansvar for en medarbeider
•    rapportering til ledelse, styret og eiere
•    månedsvis avslutning og rapportering av regnskap
•    ansvarlig for budsjetter, prognoser og likviditetsstyring 
•    utvikle, følge opp og analysere KPI'er for selskapets finansielle og operasjonelle utvikling
•    ansvarlig for Investor Relations og delta i styremøter
•    bidra til kontinuerlig utvikling av selskapets systemer, prosesser og rutiner innenfor økonomi og IT
•    ansvarlig for selskapets løpende oppfølging av bankforbindelser
•    sikre god internkontroll og overholdelse av offentlige lover, forskrifter og god regnskapsskikk 
•    ad hoc prosjekter og oppgaver
 
Ønskede kvalifikasjoner
•    høyere økonomisk utdannelse, MBA/MSc eller tilsvarende
•    minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra liknende stilling og/eller Management Consulting 
•    bransjeerfaring fra IT, Media & Marketing kan være en fordel, men ikke et krav
•    meget god økonomisk, finansiell og strategisk forståelse
•    fordel med erfaring med finansiering/funding
•    fordel med erfaring fra SaaS/softwareutvikling
•    avansert nivå i Excel og PowerPoint, herunder finansiell modellering
•    meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
Du er resultat- og løsningsorientert med gode kommunikasjonsevner, er initiativrik og evner å ha et helhetlig tankesett for økonomiområdet samtidig som du evner å være operasjonell. For å lykkes og trives i rollen må du ha en kommersiell og forretningsorientert legning, god tallforståelse og et ønske om å skape gode resultater. Du er fokusert på samarbeid, det å spille hverandre gode og har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjoner med de rundt deg. At du er sterk på gjennomføring og opptatt av struktur og kvalitet i leveransene er en selvfølge, og det samme er høy arbeidskapasitet og evne til å ha mange baller i luften samtidig i en hektisk hverdag. En positiv og lagorientert holdning vil også være viktig for å bli en sentral del av miljøet i selskapet.
 
Vi tilbyr
Til den rette kandidaten tilbys det en spennende og utfordrende stilling i et ambisiøst selskap i vekst med både faglige og personlige utviklingsmuligheter. Miljøet er godt, med stor takhøyde og preges av engasjerte medarbeidere og uhøytidelig profesjonalitet. Den riktige kandidaten forventes å vokse sammen med selskapet. Konkurransedyktige betingelser som inkluderer mulighet til investering i selskapet for å ta del i selskapets verdiutvikling og vekst. Selskapet holder til i Oslo sentrum.

Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490/anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende. 


Lignende søk: Leder, Bank & Finans, IT / Tech /