Senior digitaliseringscontroller - langsiktig innovasjon og digitalisering

 

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av litt over 9000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE har meierier over hele landet i tillegg til flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som bl.a. Diplom-Is, Fjordland, Wernersson Ost i Sveige, Norseland i USA og Storbritannia, samt TINE Irland. TINE Gruppa har ca. 5300 ansatte og en omsetning på nærmere 25 milliarder kroner.


Langsiktig innovasjon og digitalisering (LI&D) er et nytt konsernområde innen TINE SA som har høye ambisjoner om å bidra til ny vekst og å øke konsernets evne til å tilpasse seg og utnytte mulighetene i en digitalisert verden.

Til LI&D søker vi nå en forretningsorientert Senior digitaliseringscontroller med ansvar innenfor IT, teknologi og digital transformasjon. Du vil være en sentral ressurs for å sikre videre lønnsom vekst og konkurransekraft for TINE, i tillegg til at du vil jobbe tett med beslutningstakere og ha en bred kontaktflate på tvers av organisasjonen. Som Senior digitaliseringscontroller vil du bidra proaktivt til å skape forståelse for økonomisk utvikling gjennom analyser og oppfølging av resultater og måloppnåelse.

Stillingen rapporterer til Økonomidirektør LI&D.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • utarbeide forretningsmessig beslutningsgrunnlag og analyser for å bidra til å realisere strategiske målsetninger
 • rapportere resultater og KPI’er til ledelse og beslutningstakere, herunder utarbeide estimater og planer
 • sikre økonomisk styring og fremdriftsrapportering på IT- og digitaliseringsprosjekter, i tillegg til å kvalitetssikre investeringer, modellering og kostnader til prosjektene
 • utarbeide business case, investeringsplaner, analyser, benchmarking og scenariomodellering
 • delta i utvikling av optimal rapporteringsløsning for prosjektporteføljen og overvåke porteføljens investeringsrammer
 • bidra til vedlikehold og videreutvikling av relevante grunnsystemer og styringsverktøy
 • være en sparringspartner for prosjektledere og delta aktivt i prosjektarbeidet, med hovedansvar for å sikre finansiell kompetanse


Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse på Master-nivå
 • minimum 5 års relevant erfaring fra revisjon, controlling, analyse eller konsulentvirksomhet
 • god kommersiell forretningsforståelse
 • erfaring med ledelsesrapportering, finansiell planlegging, internfakturering i konsern og analyse
 • sterk interesse og forståelse for IT, digitalisering og SaaS
 • god kjennskap til bruk av økonomi-/rapporteringssystemer og MS Office, spesielt Excel. Kjennskap til Power BI og M3 er en fordel, men ikke et krav


Personlige egenskaper:
For å lykkes og trives i rollen må du være analytisk, ha solid forretningsforståelse og være forbedringsorientert. Du må ha forståelse for kostnadsdrivere og samtidig evne til å se hele bildet i større prosjekter hvor du selv må sørge for fremdrift og prosjektledelse.  Videre er du strukturert og målrettet i ditt arbeid og har stor gjennomføringsevne. Som person er du positiv, imøtekommende og omgjengelig. Gode pedagogiske egenskaper vil også være verdifullt i rollen - du må kunne formidle og forklare komplekse problemstillinger på en enkel måte og samtidig sørge for at andre er i stand til å levere basert på dine analyser.


Vi tilbyr:
I TINE vil vi at våre ansatte skal utvikles og skape noe større enn seg selv gjennom å bli tatt vare på og få muligheter. Derfor er arbeidsdagen i et av landets største industri, forsknings- og innovasjonsmiljø preget av mening, mestring, spennende utfordringer, samarbeid, raushet og kompetanseutvikling. Arbeidssted er TINE Meieriet på Kalbakken i Oslo. 

Sammen skaper vi et levende Norge.


Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Nora Lundstrøm på 482 71 203/nora@financepeople.no eller Anne Hilde Nilsen på 975 89 490/anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.
På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.


Lignende søk: Konsulent, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG