Vil du bli en del av et sterkt faglig miljø med engasjerte kolleger i en meningsfull bransje?

 

Alle barn fortjener en framtid. Som verdens største uavhengige organisasjon for barn, kjemper Redd Barna for barns rettigheter i Norge og verden. Vi gir langsiktig støtte, og nødhjelp i kriser og katastrofer. På landsbasis har vi mer enn 100 000 støttespillere og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 117 land. I Norge er vi rundt 200 dedikerte medarbeidere som jobber for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Fordi barndom betyr alt.


Avdelingen Økonomi og virksomhetsstyring i Redd Barna består av to seksjoner: økonomi og regnskap
Økonomiseksjonen arbeider todelt: På den ene siden betjener vi de operative enhetene i vår felles måloppnåelse om å innfri barns rettigheter. Samtidig som vi rapporterer til ledelsen, styret og eksterne donorer for å sikre beslutningstøtte og gjennomføring iht. krav og god forretningsskikk.

Redd Barna ser nå etter en ny Compliance Officer. Stillingen inngår i økonomiseksjonen, og har ansvar for våre operative gruppers rapportering, compliance, og arbeid med varslingssystem og forbedring. Stillingen rapporterer til økonomileder.

Har du erfaring fra oppfølging av revisjon og misligheter, compliancearbeid og sikring av overordnet internkontroll? Motiveres du av et sterkt faglig miljø med engasjerte kolleger i en meningsfull bransje? Da er dette rollen for deg.

Som Compliance Officer i Redd Barna vil dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver være:

 • Revisjon: Kontakt med Redd Barnas revisor i tilknytning årsoppgjøret, samt prosjektrevisjoner, følge opp rundt revisjonen av NP, UD og NORAD og koordinere revisjon med SCI. Lede eventuell HQ revisjon med ECHO.
 • Misligheter: Følge opp med donor i tilknytning mislighetssaker, og følge opp med SCI i tilknytning rapporter vi får inn knyttet til misligheter.
 • Compliance: Sørge for at vi kan overholde de økonomiske aspektene i kontraktene vi signere med donorer, at vi kan oppfylle donorkravene i tilknytning revisjon og vedlikeholde god donorkunnskap.
 • Internkontroll: Lage og vedlikeholde et Finance Manual, sikre at SCN har gode finansielle rutiner på plass og sikre at en hensiktsmessig internkontrollfunksjon er etablert.
 • Ad-hoc oppgaver og utviklingsprosjekter: Være delaktig, formilde risiko samt spre kunnskap om prosjekter igangsatt av SCI til andre relevante aktører i SCN. Støtte landkontorene med implementering av prosjektene, der hvor det er behov. Ha en ved behov dialog med norske donorer rundt temaet.


Hva vi ser etter?
Vi tror du lykkes best i denne rollen om du har denne kompetansen og erfaringen:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innen økonomi, revisjon eller juss (minimum bachelornivå)
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra enten revisjon og/eller juridiske tjenester (forretning eller forvaltning)
 • Kjennskap til bransjen, organisasjoner o.l. er en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper så vel muntlig som skriftlig
 • Erfaring fra compliancearbeid, granskning, kontrolloppgaver eller tilsynsvirksomhet vektlegges


Personlige egenskaper:

 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og eierskap til helhetlig kontroll og compliance
 • Etterlever organisasjonens regler og prosedyrer; utfører planer med engasjement og utholdenhet; oppnår kvalitetsmessig gode resultater
 • Forstår raskt komplekse spørsmål og problemer; foretar sunne og rasjonelle vurderinger
 • Er metodisk og systematisk i sin tilnærming; planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt til tross for at omgivelsene er i stadig endring
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål
 • Er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle seg


Arbeidssted:
Vi holder til i åpne og hyggelige lokaler i Oslo sentrum og gleder oss til vi flytter inn i egne, nybygde kontorlokaler på Hasle i januar 2023 (Redd Barna Huset). Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Mangfold:
Hos oss mener vi at mangfold er viktig, og oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsgrad og nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Redd Barna tar barns beskyttelse på alvor. Det kreves derfor gyldig politiattest for å bli ansatt hos oss.

Vil du vite mer?
Lytt til podkasten med rekrutterendeleder Adam Berg som forteller om rollen og om Redd Barna, her
https://soundcloud.com/user-485305904-808676494/compliance-officer-redd-barna?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Er du interessert?
Ta kontakt med vår rekrutterer i MeyerHaugen, Veronica Truong Jensen, tlf. 918 52 885, for en uforpliktende og konfidensiell prat. Du kan også ta kontakt med Adam Berg, økonomileder i Redd Barna, tlf. 997 00 959.


Lignende søk: Konsulent, Interesseorganisasjoner