Ønsker du å bygge opp økonomifunksjonen i et konsern?

 

OPUS er et ledende rekrutterings- og konsulentselskap på økonomistillinger for spesialister og ledere. Vi tilbyr våre kunder tjenester innen; management for hire, rekruttering og utleie på alle nivåer innen økonomi, regnskap, finans og ledelse. Våre rådgivere er siviløkonomer med erfaring fra økonomi og rekruttering. Dette gjør at vi bedre kan finne de rette økonomene til våre kunder. OPUS bidrar til karrieremuligheter for våre kandidater og økt verdiskapning for våre kunder. www.opusfinance.no


På vegne av kunde søker vi etter en faglig operativ og forretningsorientert CFO som skal være med på oppbygging og utvikling av et norsk konsern med nordisk og europeisk tilstedeværelse. Konsernet består pr. i dag av 6-7 selskaper og omsetter for ca. 300 MNOK. De er pr. i dag en ledende aktør i Norden og på sikt er ambisjonen å bli en ledende aktør både i Norden og Europa. Selve virksomheten er time/prosjekt-baserte konsulenttjenester. Veksten vil foregå organisk og gjennom oppkjøp. Majoritetseier er en anerkjent PE-aktør som har gjennomført flere tilsvarende "buy&build" med gode resultater. I tillegg eies konsernet av tidligere eiere av oppkjøpte selskaper samt ansatte. Rett kandidat vil også få mulighet til å være med på eiersiden. Stillingen er lokalisert ved hovedkontoret i Oslo.

Som CFO har du det overordnede økonomiansvaret og inngår i ledergruppen. Du har personalansvar for økonomiressurser både lokalt i Norge og i de andre enhetene. Sammen med ledelsen og ressurspersoner i de ulike landene blir du sentral i endringsprosesser og prosjekter for bedring av økonomistyring, rapportering, drift, kvalitetskontroll og lønnsomhet. Du vil også være sentral ved etablering av selskapsstrukturer i nye land og sikre god integrering av oppkjøpte selskaper. Dette er en operativ rolle og den første utfordringen er å få opp god styringsinformasjon til ledelse, styret og eiere, herunder implementere hensiktsmessige konsolidering, rapportering og styringsverktøy. Sammen med ledelsen vil du også bidra i de strategiske beslutningene og til videre utvikling av konsernet og organisasjonen.

Vi ser etter en økonomifaglig hands-on, forretningsorientert og analytisk person med min. 5-10 års erfaring ifra rolle som CFO eller økonomileder. Du har god regnskapsforståelse samt erfaring med konsernregnskap og rapportering på konsernnivå. Du er nå en etablert CFO/økonomileder, men veien dit har gjerne gått via revisjon og/-eller controlling. Du er en god relasjonsbygger og kan kommunisere på tvers av landegrenser og på alle nivåer i organisasjonen. Du har høy arbeidskapasitet og energinivå. Du er vant til høyt tempo og krevende leveranser med korte frister. Du må evne å komme med forslag til forbedringstiltak og sørge for gjennomføring av disse sammen med øvrig ledelse i virksomheten.

Høres dette interessant ut? Last opp en oppdatert CV eller ta kontakt for en uforpliktende prat. Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar

 • Overordnet ansvar for økonomifunksjonen i konsernet og medlem av ledergruppen
 • Ansvar for konsernregnskap, rapportering, årsoppgjør, budsjett og prognoseprosess
 • Etablere felles rutiner og prosesser for god økonomistyring og konsernrapportering
 • Bygge opp hensiktsmessig styringsinformasjon til ledelsen, styret og eiere
 • Etablere gode verktøy for økonomi og risikostyring av prosjektporteføljen
 • Bidra i prosessen med å etablere selskaper i nye land
 • Bistå ved oppkjøp og transaksjoner samt integrering etter oppkjøp
 • Bankkontakt, revisorkontakt og likviditetsstyring
 • Gjennom analyser og innsikt bidra til økt lønnsomhet, identifisere forbedringsmuligheter og følge opp med tiltak
 • Aktivt delta i endringsprosesser og gjennomføre forbedringsprosjekter
 • Delta i presentasjoner for styre og eiere
 • Personalansvar

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/master e.l.
 • 5 - 10 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle
 • Erfaring med konsernregnskap og rapportering på konsernnivå
 • Ledererfaring og gode lederegenskaper
 • Solide kunnskaper i Excel og systemer
 • Fordel med erfaring fra nordisk og/eller europeisk virksomhet
 • Fordel med erfaring fra time/prosjekt-baserte konsulentselskaper, eks.vis IT, ingeniør
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Solid forretningsforståelse
 • Fleksibel, selvstendig og løsningsorientert
 • Relasjonsbyggende med gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Høy gjennomføringsevne og engasjement
 • Du tar ansvar og eierskap

Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Regnskap / Revisjon, Rådgivning / Konsulenter