Director of Group Accounting

Navamedic ASA er et norsk selskap som distribuerer og markedsfører legemidler og medisinsk utstyr til sykehus og apotek i Norden, Baltikum og Benelux. Vår spisskompetanse er salg, markedsføring og logistikk, og vi bistår våre europeiske partnere med å sikre full markedstilgang til våre kunder og markeder gjennom vår kompetanse og lokale forbrukerinnsikt. Vi jobber innenfor et bredt spekter av produkter og kategorier, og har særskilt kompetanse innen medisinsk ernæring, overvekt, gastro, urologi, samt ulike reseptfrie produkter til selvmedisinering. Navamedic har hovedkontor i Oslo, og er notert på Oslo Børs (ticker: NAVA). For mer informasjon, se www.navamedic.com

Navamedic ASA is a full-service provider of high-quality healthcare products to hospitals and pharmacies. Navamedic meets the specific medical needs of patients and consumers by leveraging its highly scalable market access platform, leading category competence and local knowledge. Navamedic is present in all the Nordic countries, the Baltics and Benelux, with sales representation in the UK and Greece. Navamedic is headquartered in Oslo, Norway, and listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: NAVA). For more information, please visit www.navamedic.com


Vi søker etter en nysgjerrig og faglig sterk kandidat til rollen som Director of Group Accounting. Stillingen vil lede regnskapsteamet i konsernet og ha overordnet ansvar for videreutvikling av rutiner, prosesser og den finansielle rapporteringen. Selv om rollen overordnet har ansvaret for den finansielle rapporteringen vil du få gode muligheter til å jobbe bredt med ulike oppgaver i finansfunksjonen, også utover det regnskapsfaglige. Du vil i rollen oppleve korte beslutningsveier og rapportere direkte til CFO.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for periodisk avslutning og rapportering av konsernregnskapet, herunder årsoppgjør og kvartalsrapportering i henhold til IFRS
 • lede regnskapsavdelingen i konsernet, herunder personalansvar for 2-3 personer
 • eie konsolideringen og være systemeier for selskapets konsolideringsverktøy
 • videreutvikle prosesser og rutiner innenfor regnskap og rapportering, i tillegg opprette/oppdatere konsernets Financial guidelines
 • løpende kommunikasjon og oppfølging av datterselskapenes rapportering inn i konsernregnskapet, med spesielt fokus på veiledning i anvendelse av IFRS prinsipper i konsernrapporteringen
 • deltagelse i due diligence- og oppkjøpsprosesser ved behov, samt implementere finansiell rapportering i nye datterselskap fra oppkjøp
 • bistå i prosjekter ved nye investeringsstrukturer, analyse av regnskapsmessige konsekvenser, implementering etc.
 • støtte opp rundt prosjekter knyttet til finansiering
 • optimalisering av selskapsstruktur

Kvalifikasjoner

 • økonomiutdanning på mastergradsnivå, gjerne innen regnskap og revisjon
 • minimum 3-5 års relevant erfaring, fortrinnsvis fra revisjon kombinert med operativ rolle, men dette er ikke et absolutt krav
 • demonstrerte ferdigheter med å lede et team
 • gjerne erfaring fra børsnoterte selskap
 • interesse for IT og systemer, spesielt solid kompetanse i Excel og Office-pakken generelt
 • flytende muntlig og skriftlig i et nordisk språk, samt god fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

 • analytisk, strukturert og nøyaktig
 • proaktiv, med evne og vilje til å drive prosesser
 • evne til å jobbe selvstendig
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper på tvers av faglig og kulturell bakgrunn
 • fleksibel og omgjengelig
 • sterk stå-på vilje og trives med et høyt tempo

Vi tilbyr
Som ansatt hos oss blir du en del av et kompetent og teamorientert miljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil oppleve stor grad av fleksibilitet og hyggelige kollegaer. Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People John Ola Solheim på mobil 909 91 137 eller på john.ola.solheim@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.


Lignende søk: Leder, Industri / Produksjon