Vil du være med på utviklingen av et av Norges ledende helseforetak?

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå 2 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, personlige assistenter (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling på Vangseter. Gjennom 'Helsekursportalen' tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Curare), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.


Ecura er et konsern som ble grunnlagt i 2016 og har som formål å ta et sosialt ansvar i Norge og gi mennesker et best mulig liv, ut fra deres egne forutsetninger med fokus på høy faglig kvalitet og integritet. Vi yter tjenester til psykisk utviklingshemmede og mennesker med autismespekterforstyrrelser, funksjonshemmede, eldre, unge med atferdsproblemer og/eller lese- og skrivevansker, personer med minoritetsbakgrunn, vanskeligstilte flyktninger og mange flere. Ecura har også gjennom datterselskapet Vangseter et tilbud av tjenester for å hjelpe personer ut av avhengighet. Gjennom Ecura Care hjelper vi kommune-Norge med kapasitetsmangel på sykepleiere og annet helsepersonell.

Ansatte og ledelse i Ecura eier majoriteten av selskapet. Sammen med investeringsselskapet Karbon, som også er på eiersiden, er ambisjonene for videre vekst og utvikling høye. Ecura har siden oppstart realisert en fantastisk organisk og oppkjøpt vekst, og gått fra 120 til 2500 ansatte på seks år. Nå søker vi en Business Controller til konsernets største segment, Bo og Habilitering, som nærmer seg NOK 1 mrd i omsetning og 1 000 ansatte. 

Stillingen vil være en sentral bidragsyter til måloppnåelse gjennom økonomisk rådgivning inn i beslutningsprosesser, samt løpende driftsoppfølging. Du vil jobbe tett med ledelsen i Ecura Bo og Habilitering, samt inn mot sentral økonomi- og lederfunksjon i konsernet. Som den eneste dedikerte økonomi-ressursen i dette segmentet, følger det et stort ansvar med denne stillingen. Stillingen rapporterer til leder for Ecura Bo og Habilitering.

Personlige egenskaper
Den riktige kandidaten har et analytisk og strukturert tankesett, og samtidig svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Kandidaten evner å vise initiativ, har solid gjennomføringsevne og kan arbeide både på et strategisk og operativt nivå.

Arbeidsoppgaver

 • månedlig rapportering
 • KPI-rapportering
 • analyse og bistand til ledelse og avdelingsledere i driften, inn mot sentral ledelse og økonomifunksjon
 • prosjektoppfølging, kostnadsanalyse og kontroll
 • vesentlig involvering i budsjetterings- og prognosearbeid
 • ad hoc


Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, minimum bachelor
 • minimum to års relevant arbeidserfaring
 • nøyaktighet/øye for detaljer
 • gode ferdigheter i MS Office
 • god/basis regnskapsforståelse
 • erfaring fra KPI-styring og kostnadsoppfølging (Lønn, sykefravær, overtid er svært sentrale parametere)


Vi tilbyr:

 • et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø i et selskap med høye ambisjoner og givende formål
 • gode pensjons- og forsikringsordninger, lønn og betingelser etter avtale
 • gode muligheter for personlig utvikling


Virker dette interessant ber vi deg søke via www.financepeople.no. Ved spørsmål kan du kontakte Andre Herlofsen, Daglig leder/Partner i FinancePeople på 934 80 266/Andre.Herlofsen@financepeople.no, eller Andreas Kleiven, Rådgiver i FinancePeople, på 948 87 566/Andreas.Kleiven@financepeople.no 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Helse / Sosial, Regnskap / Revisjon