Vi søker CFO

Ryde er en ledende tilbyder av premium el-sparkesykler innenfor et hurtig voksende marked for mikromobilitet. Selskapet er lokalisert Norge og Sverige i byene Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Lillestrøm, Stockholm, Gävle, Vaxjö, Halmstad, Karlstad og Umeå. Veksten forsetter og vi skal snart lansere i flere byer i eksisterende markeder, samt Finland. Selskapet er ledende i sine markeder på grunn av gode teknologiske løsninger og en effektiv driftsmodell med kun egne ansatte. Ryde tilbyr en tidseffektiv og miljøvennlig løsning for transport som et attraktivt alternativ til bil og kollektivtrafikk.

Ryde ble grunnlagt i 2019 og har sitt hovedkontor i Oslo


Ryde sin nåværende CFO har blitt CEO i selskapet og vi søker derfor en ny CFO til selskapet. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til CEO. Vi søker etter en forretningsorientert og faglig dyktig CFO som kan bidra til å videreutvikle et selskap i sterk vekst og med store ambisjoner, både nasjonalt og internasjonalt. CFO vil ha det overordnede ansvaret for selskapets økonomifunksjon, regnskap og finansiering. Med en ambisiøs vekststrategi vil CFO ha en sentral rolle i utviklingen av selskapet, både operasjonelt og forretningsmessig, og vil således være en viktig sparringspartner for CEO og resten av ledergruppen. Selskapet er eid av Equip Capital.
 
Arbeidsoppgaver

  • overordnet ansvar for å utvikle økonomifunksjonen
  • rapportering til ledelse, styret og eiere
  • månedsvis avslutning og rapportering av regnskap
  • ansvarlig for budsjetter, prognoser og likviditetsstyring
  • utvikle, følge opp og analysere KPI'er for eksisterende og nye lokasjoner
  • bidra til kontinuerlig utvikling av selskapets systemer, prosesser og rutiner innenfor økonomi og IT
  • ansvarlig for selskapets finansiering herunder løpende oppfølging av bankforbindelser og investorer 
  • sikre god internkontroll og overholdelse av offentlige lover, forskrifter og god regnskapsskikk
  • ad hoc prosjekter og oppgaver

 
Ønskede kvalifikasjoner
Du har høyere økonomisk utdannelse, erfaring fra revisjon, konsulenthus eller investeringsbank og / eller en tilsvarende operativ rolle. Selskapet har fokus på digitalisering av flest mulig rutiner og prosesser, og følgelig har den rette kandidaten også en sterk interesse for IT og digitalisering. Arbeid med ulike økonomiske analyser, interne forbedringsprosjekter, lønnsomhetsutvikling og strategiarbeid sammen med ledergruppen er sentrale områder i rollen som CFO.
 
Personlige egenskaper
Du er resultat- og løsningsorientert med gode kommunikasjonsevner, er initiativrik og evner å ha et helhetlig tankesett for økonomiområdet samtidig som du evner å være operasjonell. For å lykkes og trives i rollen må du ha en kommersiell og forretningsorientert legning, god tallforståelse og et ønske om å skape gode resultater. Du er fokusert på samarbeid, det å spille hverandre gode og har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjoner med de rundt deg. At du er sterk på gjennomføring og opptatt av struktur og kvalitet i leveransene er en selvfølge, og det samme er høy arbeidskapasitet og evne til å ha mange baller i luften samtidig i en hektisk hverdag. En positiv og lagorientert holdning vil også være viktig for å bli en sentral del av miljøet i selskapet.
 
Vi tilbyr
Til den rette kandidaten tilbys det en spennende og utfordrende stilling i et ambisiøst selskap i vekst med både faglige og personlige utviklingsmuligheter. Miljøet er godt og preges av engasjerte medarbeidere. Den riktige kandidaten forventes å vokse sammen med selskapet. Konkurransedyktige betingelser som inkluderer mulighet til investering i selskapet for å ta del i selskapets verdiutvikling og vekst.
 
Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved André Herlofsen på mobil +47 934 80 266ah@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også for oppdragsgiver hvis ønskelig.
På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.


Lignende søk: Leder, Toppleder, Transport / Logistikk / Lager