Er du vår nye Business Controller Konsern?

Franzefoss-konsernet utvinner og gjenvinner viktige ressurser som Norge trenger. Våre bergverk er grunnlag for bygging av veier, hus og annen infrastruktur. Våre gjenvinningsanlegg bidrar til mindre forsøpling og mer gjenbruk. Vi har vært en viktig partner for våre kunder gjennom 100 år.

Vår visjon er å være Samfunnets beste valg. Det betyr at Franzefoss drives og utvikles for å skape verdier for våre kunder, medarbeidere og samfunnet. For å lykkes er det avgjørende å ha en sterk organisasjonskultur som er bygget på våre verdier. Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere som er Hel ved, praktiserer Tøff kjærlighet og som vil bli Stadig bedre. Les mer om oss på www.franzefoss.no


Økonomiavdelingen i Franzefoss har som mål å skape en moderne og effektiv økonomifunksjon som bidrar til god styringsinformasjon og beslutningsstøtte, for å hjelpe Franzefoss med å nå sine mål. Teamet er tett involvert i den strategiske agendaen til konsernet og opererer i nært samarbeid med datterselskapene og relevante støttefunksjoner. En av våre Business Controllere har gått over i en annen stilling i selskapet, og vi søker nå etter deg som vil bli hans etterfølger. Stillingen har hovedansvar for å støtte datterselskapet Franzefoss Gjenvinning AS og har virkeområde på poster frem til EBITDA, samt lønnsomhetsberegninger/business case. Stillingen rapporterer til konsernets Økonomisjef og vil ha arbeidssted i våre nye lokaler ved hovedkontoret på Rud i Bærum. Her sitter økonomi sammen med øvrige fellestjenester som bærekraft og utvikling, programkontor, IT, marked, HR og HMS.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • kvalitetssikring og utarbeidelse av månedsrapporter, budsjetter og prognoser
 • utarbeide lønnsomhetsanalyser, prising og kalkyler, og identifisere forbedringstiltak
 • følge opp, utvikle og rapportere på nøkkeltall/KPI’er, målekort og gevinstoppfølging
 • være økonomisk rådgiver og sparringspartner for linjeledelsen
 • bidra i selskapets strategiarbeid, resultatmøter og ledermøter
 • sikre god forståelse for økonomistyring og utvikling hos resultatansvarlige linjeledere      


Vi tilbyr:

 • Franzefoss er et Great Place To Work-sertifisert selskap. Vi er en solid arbeidsgiver som verdsetter kloke og engasjerte medarbeidere, til det beste for selskapet 
 • denne stillingen innebærer en spennende mulighet til å få en bred forståelse av konsernet, bli involvert i sentrale økonomiprosesser og strategiske prosjekter og bidra til den langsiktige utviklingen av selskapet. Den rette kandidaten vil kunne få stor grad av autonomi for å forbedre dagens praksis og utvikle økonomifunksjonen
 • vi tilbyr konkurransedyktig lønn og meget gode forsikrings- og pensjonsvilkår


Forventninger:

 • høyere økonomisk utdanning og minst 3 års solid erfaring
 • god systemforståelse og digital kompetanse – inkl. automatisering av prosesser
 • effektiv bruker av Excel, analyse- og økonomirapporteringsverktøy, PowerPoint og Power BI
 • sterk evne til kommunikasjon, kunnskapsdeling og relasjonsbygging
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk spesielt, men gjerne også engelsk
 • fleksibel, nysgjerrig og selvgående
 • egen bil – da noe reising må påregnes


For å lykkes i rollen:

 • du er tilhenger av en sterk organisasjonskultur og kjenner deg igjen i Franzefoss sine verdier
 • du er analytisk og forretningsorientert og drives av å skape resultater gjennom målrettet arbeid


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Industri / Produksjon, Annet Bransje