Seniorrådgiver/rådgiver - oppfølging av finansiell rapportering og bærekraftsrapportering

Seksjon for prospekt og finansiell rapportering, Finanstilsynet


Vi har ledig en fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver ved seksjon for prospekt og finansiell rapportering. Seksjonen fører kontroll med årsregnskap, delårsregnskap og annen rapportering fra selskaper som er notert på Oslo Børs, herunder bærekraftsrapportering. Vi har også ansvar for kontroll og godkjenning av prospekt for omsettelige verdipapirer ved større offentlige tilbud og noteringer på børsen. 

Seksjonen består av 17 medarbeidere med høy og variert kompetanse. Du som blir vår nye kollega skal arbeide med å sikre høy kvalitet på rapportering for noterte selskaper. Tilstrekkelig og god finansiell informasjon er viktig for tilliten til kapitalmarkedene. Du får arbeide innen et område med stor offentlig interesse, og stillingen gir svært gode muligheter for faglig utvikling innen regnskap, IFRS og øvrig rapportering. Bærekraftsrapportering er et område i stor utvikling, og kontroll av foretakenes rapportering er en del av Finanstilsynets oppgaver. Det legges stor vekt på å bli kjent med virksomheten til noterte selskaper og de underliggende markedene. En viktig del av arbeidsoppgavene er planlegging og gjennomføring av kontrollprosesser med noterte foretak, noe som blant annet innebærer møter med noterte selskaper og rådgiverne deres. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer arbeid knyttet til kontrollen med rapportering fra selskaper notert på Oslo Børs.
 • Arbeidet medfører blant annet kontakt med selskapenes ledelse og rådgivere samt andre europeiske tilsynsmyndigheter.
 • Arbeidet utføres hovedsakelig i team, men det forventes også at man har evne til å jobbe selvstendig.
 • Det vil også være aktuelt å bistå med kontroll av prospekter med hovedvekt på finansiell informasjon. I dette inngår det kontakt med advokatfirma, verdipapirforetak og banker som bistår selskapene i utarbeidelse av prospekter.
 • Avhengig av kvalifikasjoner og dine interesser kan deltagelse i oppfølging av regelverksutviklingen for bærekraftsrapportering være aktuelt. 
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen økonomi, eksempelvis master i finans eller master i regnskap og revisjon.
 • God kjennskap til IFRS.
 • Vi ser i utgangspunktet etter kandidater med mer enn 5 års erfaring fra revisjon eller regnskapsfunksjon i IFRS rapporterende selskap, men kandidater med mindre erfaring kan også være aktuelle.
 • Kompetanse innen bærekraftsrapportering vil være en fordel.
 • Innsikt i og interesse for verdipapirmarkedet er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
Personlige egenskaper
 • Gode analytiske egenskaper og evne til å arbeide strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Initiativrik og evne til å arbeide selvstendig.
 • Høy gjennomføringsevne og evne til å arbeide effektivt, med rask og presis levering.

Finanstilsynet legger vekt på at den som blir tilsatt er personlig egnet og har motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kollegaer.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk.
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstida.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lønn og tiltreden etter avtale.

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen.
 • Vitnemål og karakterer fra all høyere utdanning må legges ved søknaden.
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no

 

Kontaktinformasjon: 

Lars Jacob Braarud, Seksjonssjef, 22 93 97 53 eller Jan Aastveit, Senior tilsynsrådgiver, 22 93 96 83

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 300 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

 


Lignende søk: Konsulent, Bank / Finans tjenester