Posten Norge AS søker økonomidirektør til divisjon E-Handel og Logistikk


Posten Norge er et nordisk post- og logistikkonsern med rundt 12.500 dyktige og kvalitetsbevisste medarbeidere i hele Norden. Konsernet skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden. Konsernet er 375 år og med det en av Norges eldste, største og mest innovative virksomheter. Konsernet er «i verdensklasse når det gjelder å jobbe aktivt med innovasjon» noe som bekreftes av at vi for 2021 igjen ble kåret til Norges mest innovative selskap. De siste årene har netthandelen skutt fart og transport av pakker når stadig nye høyder. Posten har samtidig en viktig samfunnsfunksjon innen logistikk, som har blitt ekstra tydelig gjennom pandemien.


Vi søker etter deg som har god forretningsforståelse, er opptatt av virksomhetsstyring og forstår grensesnittet mellom teknologi og forretning. Du har gode samarbeidsevner og skaper engasjement hos kollegaer og medarbeidere. Faglig og personlig integritet er viktig for å skape forståelse for hvilke prioriteringer og endringer som kreves. Av natur er du nysgjerrig og robust når det trengs, og du må trives med å være en sparringspartner for ulike interesse grupper. Stillingen vil ha et betydelig lederansvar så det er viktig at du er trygg i rollen som leder og trives også med denne dimensjonen. 
Komplekse og spennende utfordringer innenfor økonomiområdet gir deg mulighet for faglig utvikling og innflytelse på utviklingen i E-Handel og Logistikk. Du rapporterer til konserndirektør E-handel og Logistikk som du vil jobbe tett med, og du er medlem av ledergruppen i divisjonen. Divisjonen er nordisk med virksomhet både i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 

Ansvar/arbeidsoppgaver
•    overordnet ansvar for regnskap, økonomi og finans i divisjonen 
•    ansvarlig for virksomhetsstyring i divisjonen
•    rapportere til ledelsen i konsernet, herunder KPI'er etc. 
•    gjennomføre økonomiske analyser og følge opp drift og lønnsomhetsberegninger som godt beslutningsunderlag for divisjonene 
•    ansvarlig for budsjett- og prognosearbeidet 
•    delta aktivt i forretningsutviklingen og rådgivning herunder ansvarlig for den finansielle delen av investeringsbeslutninger 
•    sikre høy kvalitet på internkontroll, rutiner og prosesser 
•    ansvarlig for risikostyring og compliance 
•    rapportere til og ha kontakt med eksterne interessegrupper ved behov 
•    personalledelse for et team på p.t. ca. 35 medarbeidere, hvorav ca. 10 er lokalisert i Stockholm

Krav til kompetanse
•    høyere økonomisk utdannelse, minimum Mastergrad
•    høy faglig kompetanse innen økonomi, finans, regnskap og/eller revisjon
•    meget god strategisk og forretningsmessig forståelse og innsikt
•    erfaring fra ledelse av økonomi/finans/controllerfunksjon i et større selskap
•    erfaring med virksomhetsstyring
•    interesse og forståelse for teknologi og digitalisering
•    gode samarbeidsevner og erfaring med ledelse

Egenskaper
•    vi søker en økonomidirektør med stor gjennomføringskraft
•    evne til å bygge sterke relasjoner til mange ulike interessenter
•    svært sterke skriftlige og muntlige presentasjonsferdigheter på et skandinavisk språk 
•    resultatorientert med evne til å arbeide selvstendig og lede prosesser, samt være en fagressurs for egen avdeling og for selskapet
•    drives med å utvikle kompetansen i teamet videre
•    sterke analytiske egenskaper
•    strukturert og effektiv

Vi kan tilby
•    en utviklende og utfordrende stilling i et selskap med store ambisjoner 
•    kompetent og godt arbeidsmiljø 
•    konkurransedyktige betingelser
•    noe reisevirksomhet må påregnes


Virker dette interessant, ber vi deg søke via www.financepeople.no. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved André Herlofsen mobil 934 80 266 / andre@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt. 


Lignende søk: Bank & Finans, Transport / Logistikk / Lager