Leder fagavdeling konsernregnskap og rapportering i DNB

Menneskene er DNA-et i DNB. Siden 1822 har kloke hoder jobbet sammen for å finne de beste løsningene for kundene våre. I dag er DNB mye mer enn Norges største bank, og en nøkkelvirksomhet i norsk økonomi. Vi er en teknologidrevet finansinstitusjon, som på stadig nye måter tilpasser oss og tjenestene våre til tiden vi lever i og til framtiden. Hos oss finner du et bredt spekter av karrieremuligheter for et bredt spekter av medarbeidere, i Norge og internasjonalt. Vi er i verdenstoppen blant likestilte selskaper, og tar godt vare på mangfoldet av mennesker som velger å jobbe her.


Finansbransjen er i endring, og DNB må stadig tilpasse seg nye kundebehov, reguleringer, teknologi og endringer i markedssituasjon. Konsernfinans skal bidra til at DNB skaper de beste kundeopplevelsene, sikrer etterlevelse og leverer på finansielle mål. Er du en erfaren rådgiver med kompetanse innen IFRS og internkontroll, og ønsker å være ansvarlig for DNBs arbeid innenfor dette?

Leder for fagseksjonen er ansvarlig for konsernets regnskapsprinsipper (IFRS) og overordnet rammeverk for internkontroll over finansiell rapportering (ICFR). Enheten har faglig overvåknings- og styringsansvar for regnskapsprinsipper i hele konsernet. Som leder av seksjonen vil du ha personalansvar for 6 dyktige og engasjerte medarbeidere som brenner for gode faglige diskusjoner med ønske om å finne de beste praktiske løsningene for forretnings- og støtteområdene i konsernet. Hos oss handler det mye om å sette teori ut i praksis, vi jobber mye på tvers og er opptatt av at vi hele tiden aktivt deler kunnskap. Vi skal være gode og attraktive rådgivere slik at vår kunnskap er med å sikre at vi i DNB tilfredsstiller både dagens, men også fremtidens krav til finansiell rapportering.

Vi jobber innenfor tre hovedområder knyttet til DNB konsernets rapportering hvor vi har fagansvaret; (1) Internasjonale regnskapsregler (IFRS), (2) internkontroll over finansiell rapportering og (3) rapportering til myndigheter spesielt pålagt banker.

Som medlem av ledergruppen i konsernregnskap og rapportering vil du bidra til strategisk nytenking og utviklingen av ansvarsområdet for ett av Norges ledende økonomimiljøer. Stillingen innebærer ledelse av et fagmiljø med utstrakt samarbeid med både fagmiljøer og forretningssiden i hele konsernet. Våre ledere må tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Vår nye leder kombinerer sterk faglig interesse med motivasjon for ledelse både på operasjonelt og strategisk nivå.

Ansvar og oppgaver

 • løpende rådgivning til forretningsområdene våre innenfor Internkontroll, IFRS og DNBs regnskapsprinsipper, både nasjonalt og internasjonalt. Dette inkluderer å utarbeide dokumentasjon av utvalgte kvartalsvise vurderingstema, samt deltagelse i rapportering til konsernets revisjonsutvalg og dialog med revisor
 • jobbe systematisk med bemanning og kompetanseutvikling i divisjonen.
 • bistå i videreutviklingen av IFRS kompetansen i konsernet, ved bla. opplæring og utarbeidelse av veiledninger.
 • delta i eller lede implementering av nye IFRS standarder, eller endringer som kommer i regnskapsstandardene og annen regulatorisk rapportering.
 • lede arbeidet med å drifte og vedlikeholde konsernets funksjon for internkontroll over finansiell rapportering.
 • delta på andre ad-hoc prosjekter og oppgaver som seksjonen tar del i på tvers av konsernet.

Kvalifikasjoner

 • økonomisk utdannelse på masternivå eller tilsvarende, gjerne master i regnskap og revisjon (MRR)
 • god innsikt i og interesse for de internasjonale regnskapsreglene (IFRS)
 • erfaring fra lignende stilling, alternativt erfaring fra økonomifunksjon eller revisjon av større foretak
 • erfaring fra finans/bank, og/eller god kjennskap til finansielle instrumenter, vil være en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk.

Egenskaper

 • relasjonsbygger i eget team og på tvers av organisasjonen
 • trives med å lede kompetente spesialister og har sterk gjennomføringsevne på eget arbeid og gjennom andre
 • har evne til å ta ansvar, være selvstendig og proaktiv, du liker å få ting gjort rett og slett
 • er uredd, kan utfordre etablerte sannheter og ser nye løsninger, samt implementere nye løsninger i praksis.

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode utviklings- og karrieremuligheter for den rette kandidaten
 • et givende faglig og sosialt miljø med fokus på utvikling og læring. Vi har mye engasjement og mange gode diskusjoner i en kultur med stor takhøyde
 • hyggelige og moderne lokaler i Bjørvika og fleksible løsning ift remote work
 • konkurransedyktige betingelser


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490/anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Bank & Finans