Motiveres du av vekst og forretningsutvikling?


Thrace Polybulk er en internasjonal leverandør av storsekk til industri til det det europeiske markedet. Thrace Polybulk består av to selskaper, Thrace Polybulk AS og Thrace Polybulk AB. Selskapet omsetter for ca. 340 MNOK (Budsjett 2022), har 10 ansatte i Norge og kontor i Brevik, samt fire ansatte i Sverige og Danmark. Thrace Polybulk er et datterselskap i den gresk-eide Thrace-gruppen som er spesialister på produksjon av polyethylen og polypropylen baserte produkter. Gruppen har salg i mer enn 80 land globalt. I tillegg til egen produksjon har det et globalt nettverk av samarbeidende produsenter.


Thrace Polybulk er inne i en spennende fase.  Til å lede selskapets økonomi og administrasjon søker vi en utpreget analytisk, strategisk og forretningsorientert kandidat. Hvis du i tillegg trives med å veksle fra det strategiske til det operative, er nysgjerrig og endringssøkende og i det daglige har en uformell og samarbeidsorientert profil, vil vi gjerne høre fra deg!

Thrace Polybulk tilbyr:

 • En stilling i et internasjonalt selskap som er økonomisk solid, langsiktig og seriøst
 • Et selskap med en sterk markedsposisjon og med en ambisjon om ytterligere vekst
 • En meget sentral rolle med stor påvirkning i forhold til selskapets videre utvikling
 • Bred kontaktflate både nasjonalt og internasjonalt
 • Personlige utviklingsmuligheter

Dine viktigste arbeidsoppgaver:
Vår nye økonomisjef vil ha en nøkkelposisjon i videreutviklingen av selskapet der vekst og bærekraft er prioriterte fokusområder. De viktigste arbeidsoppgavene i stillingen vil være:

 • overordnet ansvar for utarbeidelse av måneds-, kvartals- og årsregnskap
 • operativt ansvar for Thrace Polybulk AB
 • rapportere til konsern i Hellas
 • utarbeidelse av budsjetter og prognoser
 • ansvaret for å følge opp revisor, bank og forsikring
 • bistå daglig leder med utvikling og implementering av forretningsstrategi og mål
 • overvåke alle aspekter av regnskaps- og økonomifunksjonen
 • analyse og gjennomgang av kontrakter med kunder og leverandører
 • bidra til at implementeringen av et nytt ERP-system blir vellykket
 • rapportere til daglig leder
 • medlem av ledergruppen


Kandidaten vi ser etter:
Kandidater til stillingen må ha høyere økonomisk utdannelse og ha relevant erfaring. Rollen krever at du i det daglige evner å bevege deg raskt mellom operative oppgaver og strategiske forhold. Den forutsetter kommersiell forståelse og legning i kombinasjon med gode IT- og ERP-ferdigheter. Ledererfaring vil bli vektlagt, likeledes din bakgrunn fra arbeid med omstillinger. Og siden vi er et internasjonalt selskap er det nødvendig med velutviklede engelskkunnskaper.

Stillingen er en nøkkelposisjon for selskapets videre utvikling og relevante kandidater må ha en utpreget analytisk, strategisk og forretningsorientert profil, men samtidig være opptatt av detaljer og nøyaktighet. Med selskapets vekt på vekst og bærekraft, vil nysgjerrighet og endringsvilje være egenskaper som vil bli prioritert. Hvis du i tillegg har «glimt i øyet» og en motiverende og tillitsskapende lederstil, vil du kunne passe godt inn i vår uformelle og oppofrende organisasjon.


Lignende søk: Leder, Spesialist, Industri / Produksjon