Financial Analyst

Fred. Olsen Renewables AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Bonheur ASA, og har et betydelig engasjement innenfor fornybar energi med hovedvekt på utvikling og drift av vindkraftparker. Selskapet eier og drifter 12 vindkraftparker med en samlet installert effekt på 786 MW. I tillegg arbeider selskapet med en betydelig prosjektportefølje i Sverige, Norge, Storbritannia og Italia.

Bonheur ASA er engasjert i virksomheter innenfor shipping, offshore, fornybar energi, samt investeringer innenfor en rekke andre forretningsområder. Konsernet viderefører tradisjoner som stammer fra 1848 da Fred. Olsen-familien gikk inn i shipping, og har siden utviklet seg til en sentral aktør i fornybarsegmentet.


Selskapets ledelse har store ambisjoner for videre vekst og utvikling. Som en konsekvens av dette ønsker man nå å styrke selskapets finansfunksjon med en Financial AnalystStillingen vil rapportere til selskapets CFO.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • bistå selskapets forretningsutviklingsavdeling med lønnsomhetsanalyser og kalkyler
 • ansvarlig for selskapets investeringsanalyser
 • bistå CFO relatert til M&A aktiviteter og finansieringer
 • ansvarlig for finansiell rapportering til selskapets banker
 • ansvarlig for cash management, inklusive utarbeidelse av cash flow forecasting
 • ansvarlig for forsikringsdekning i samarbeid med det interne forsikringsteamet
 • Impairment analyser av alle vesentlige eiendeler i forbindelse med avleggelse av kvartal og årsregnskap
 • håndtering av sikringskontrakter rundt valuta og renter, samt ansvar for beregning av tap/gevinst for kontraktene
 • bistå ved inngåelse av sikringskontrakter rundt salg av strøm og opprinnelsesgarantier

Kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen finans
 • 1-3 års arbeidserfaring, nyutdannede med gode akademiske resultat og interesse for finans kan vurderes
 • relevant erfaring vil være innenfor corporate finance, M&A, Treasury, management consulting og/eller transaksjon- og konsulentavdeling i et større rådgivningsmiljø. Revisjonsbakgrunn kan også vurderes
 • evne og vilje til å gå ned i detaljer og sikre god kvalitet i analyser og vurderinger
 • svært gode kunnskaper om bruk av Excel og PowerPoint
 • god fremstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig


 Personlige egenskaper:

 • evne å jobbe analytisk og strategisk og se forretningsmessige sammenhenger
 • gjennomføringsevne og evne til å skape gode relasjoner på ulike nivåer i organisasjoner
 • nysgjerrig og innstilt på å lære
 • høy arbeidskapasitet


Vi tilbyr:
En spennende mulighet i et selskap hvor det skjer mye på flere fronter; nye markeder, teknologier og komplekse faglige problemstillinger. Selskapet har hatt sterk vekst i over 20 år og har store ambisjoner fremover. Vi har et dynamisk og hyggelig miljø hvor den rette kandidaten vil ha gode muligheter for å utvikle og påvirke stillingen selv. Det vil være gode karrieremuligheter for kandidat med CFO ambisjoner på sikt. Arbeidsplassen ligger i Oslo sentrum. Konkurransedyktige betingelser.


Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490/anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Industri / Produksjon