CFO

<p><img alt="" src="https://adminkarriere.finansavisen.no/images/2217/default/InfoCare/" /></p> <p><i>InfoCare er størst i Norden innen installasjon, support og vedlikehold på IT- og teknologisk utstyr. Ved hjelp av våre over 1200 medarbeidere leverer vi hundretusenvis av serviceoppdrag årlig i hele Norden, og har gjort dette i over 35 år. Vi spesialiserer oss på bedriftsmarkedet og jobber tett med nasjonale kunder og ledende internasjonale IT-partnere.<br /> <br /> I dag bistår vi våre kunder med alt fra på-stedet support, feilretting, reparasjon innenfor og utenfor garanti, delehåndtering og helhetlig logistikk innen håndtering av IT-hardware. InfoCare kan i tillegg leie ut fysiske ressurser som er tilpasset ulike behov og kompetansekrav ved hjelp av vår bemanningstjeneste.<br /> <br /> Selskapet har en omsetning på ca. 1 milliard NOK og er eiet av Møller-familiens investeringsselskap, Aars, som er en langsiktig, ansvarlig og aktiv eier.</i></p> <hr /> <p>InfoCare søker nå etter en forretningsorientert og faglig dyktig CFO til den nordiske konsernledelsen. CFO vil ha en sentral rolle i den forretningsmessige utviklingen av selskapet, og du vil jobbe tett med CEO og være en viktig støttespiller for henne gjennom utarbeidelse av analyser og beslutningsgrunnlag for strategiske veivalg. Det er en spennende tid å bli en del av selskapet gitt ambisjonene om vekst, både organisk og oppkjøpsdrevet. Du vil bli eksponert for alle deler av virksomheten, samt styret og selskapets eier, Aars. &nbsp;<br /> <br /> CFO vil være ansvarlig for alle områder innen økonomi, regnskap og finans. Som CFO vil du få en sentral rolle og være en viktig ressurs i virksomhetens utviklings- og forbedringsarbeid innenfor økonomiområdet. Ressursen vi søker etter har en sterk interesse for å videreutvikle struktur og systemer for å støtte utviklingen, inkludert digitalisering av rutiner og prosesser. Du kan vise til gode resultater og evner å jobbe både operasjonelt og strategisk.<br /> <br /> Stillingen rapporterer til CEO.<br /> <br /> <strong>Hovedansvar og oppgaver</strong></p> <ul> <li>lede selskapets økonomifunksjon</li> <li>sikre finansiell rapportering av høy kvalitet til styret og eier</li> <li>gjennomføre økonomiske analyser og følge opp drift og lønnsomhetsberegninger som godt beslutningsgrunnlag for ledelsen</li> <li>jobbe tett med virksomheten for å drive endringer</li> <li>delta aktivt i strategi og forretningsutvikling; herunder bistå ved utarbeidelse av forretningsplaner og oppkjøps- og etableringsanalyser</li> <li>være ansvarlig for integrasjon av økonomiområdet ved oppkjøp av selskaper</li> <li>lede budsjett- og prognoseprosesser</li> <li>ansvar for Cash Management, herunder styre likviditet og valuta</li> <li>sikre høy kvalitet på internkontroll, rutiner og prosesser</li> <li>ad hoc-prosjekter</li> </ul> <p><strong>Følgende kvalifikasjoner vil bli ansett som viktige:</strong></p> <ul> <li>høyere økonomisk utdanning, MBA/MSc eller lignende</li> <li>høy faglig kompetanse innen økonomi, finans, regnskap og/eller revisjon</li> <li>meget god strategisk og forretningsmessig forståelse og innsikt</li> <li>erfaring med integrasjonsarbeid er en fordel</li> <li>erfaring fra ledelse av økonomi/finans/controllerfunksjon, gjerne fra geografisk spredte team</li> <li>interesse og forståelse for teknologi og digitalisering</li> </ul> <p><strong>Personlige egenskaper</strong></p> <ul> <li>forretningsorientert og kommersiell</li> <li>klarer å kombinere forretningsutvikling og strategisk tenkning med gjennomføring av operative oppgaver</li> <li>analytisk og strukturert</li> <li>evner å både initiere og gjennomføre endringer og prosjekter</li> <li>sterk på samarbeid og kommunikasjon</li> <li>evner å utfordre ved behov</li> </ul> <p><strong>Vi tilbyr</strong></p> <ul> <li>en utfordrende og spennende lederstilling i et fremtidsrettet selskap med vekstambisjoner</li> <li>en nøkkelrolle i den videre utviklingen av InfoCare</li> <li>et godt sosialt og faglig sterkt miljø med stort engasjement</li> <li>konkurransedyktige betingelser</li> </ul> <p><br /> Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via <a href="http://www.financepeople.no">www.financepeople.no</a>, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople på <a href="tel:976 15 226">976 15 226</a> /&nbsp;<a href="mailto:Henriette.Aaberg@financepeople.no">Henriette.Aaberg@financepeople.no</a>&nbsp;eller&nbsp;André Herlofsen, Daglig leder/Partner i FinancePeople, på <a href="tel:934 80 266">934 80 266</a> /&nbsp;<a href="mailto:andre.herlofsen@financepeople.no">Andre.Herlofsen@financepeople.no</a>&nbsp;<br /> <br /> Alle henvendelser behandles konfidensielt.</p> <p><a href="https://apply.recman.no/job_post.php?id=262803&amp;path=finansavisen&amp;sub_id=378"><img alt="" src="https://adminkarriere.finansavisen.no/images/885/default/Frist/" /></a></p>


Lignende søk: Bank & Finans, Toppleder, IT / Tech /, Telekommunikasjon