Spennende mulighet som Group Financial Controller til selskap i vekst

Håndverksgruppen består av 70 håndverksbedrifter/datterselskaper, som utfører alle typer overflatebehandlinger. Konsernet har som mål å profesjonalisere bransjen i hele Norden ved å satse systematisk på bærekraft og miljø, arbeidsliv og faglig kvalitet. Håndverksgruppen vil utnytte lokal forankring og markedskunnskap med stordriftsfordeler. Konsernet har en akkumulert omsetning (run rate pr 31.12.2021) på 3 milliarder kroner, 2 100 ansatte og virksomheter fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør samt Sverige. Håndverksgruppen eies av FSN Capital og de ansatte.


På bakgrunn av sterk vekst ser vi behov for å styrke vår økonomi- og regnskapsfunksjon med en solid Group Financial Controller. Rollen er nyopprettet, og du vil få muligheten til å definere og utvikle funksjonsområdet for hele konsernet i samarbeid med Konsernregnskapssjef. Som Group Financial Controller hos oss blir du del av et lite, men kompetent økonomi- og regnskapsteam på fem ressurser i tillegg til CFO, og få mulighet til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver innen økonomiområdet. Etter en tredobling i løpet av 18 måneder, så er våre ambisjoner for videre vekst stor og vi er godt i gang med å konsolidere markedet i Norge og Sverige, og ser også på muligheter utenfor disse landegrensene. Group Financial Controller vil være sentral for å sikre korrekt og effektiv finansiell rapportering i konsernet og rapporterer direkte til Konsernregnskapssjef.

Arbeidsoppgaver

 • aktivt delta i månedlig, kvartalsvis og årlig rapportering, internt og eksternt
 • ansvar for regnskap- og rapporteringsoppfølging på tvers av konsernet, inklusivt konsolideringsansvar. Løpende regnskapsføring for døtrene skjer i det enkelte datterselskap, men konsernregnskap har ansvar for policy inkludert krav til innhold og prosess
 • oppsett og vedlikehold av masterdata i ulike systemer
 • rapportering til offentlige myndigheter for konsern
 • utarbeide og oppdaterer prosessbeskrivelser i tråd med konsernets retningslinjer for å sikre konsistens og god kvalitet, samt være superbruker på tilhørende systemer
 • effektivisering av interne rutiner og prosesser
 • bidra til å sikre tilfredsstillende internkontroll inn mot den finansielle rapporteringen
 • transfer pricing
 • ad hoc oppgaver og prosjekter


Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning
 • det er en fordel med operativ financial controller-erfaring i tillegg til erfaring fra et større regnskap- og/eller revisjonshus
 • erfaring med IFRS og rapportering for børsnotert selskap er et pluss
 • kommersielt anlagt med god forretningsforståelse
 • solid systemkompetanse og meget gode Excel-kunnskaper – Power BI-erfaring er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som er ansvarsbevisst og leverer god kvalitet i ditt arbeid på en effektiv måte. Du er en lagspiller som jobber godt sammen med andre, samtidig som du liker å drive ting fremover også på egenhånd. Ledelse er noe du trives med, og du er klar og tydelig i din kommunikasjon. Dine nåværende og tidligere kollegaer og ledere vil beskrive deg som en ansatt med høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere baller i luften.

Vi tilbyr en sentral rolle i et konsern i betydelig vekst, store personlige utviklingsmuligheter, faglig utfordrende rolle og konkurransedyktige vilkår. Arbeidssted er på Brobekk i Oslo.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved John Ola Solheim på mobil 909 91 137 eller på john.ola.solheim@financepeople.no
 
Alle henvendelser behandles konfidensielt. 


Lignende søk: Bygg / Anlegg / Håndverk, Bank & Finans