Executive Vice President – Vekstkraftige virksomheter

Norfund - Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland - har som målsetning å skape jobber og bedre levekår ved å investere i bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling. Fondet er eid av staten ved Utenriksdepartementet og skal bidra til at levedyktige og lønnsomme virksomheter i utviklingsland, som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko, kan etableres og vokse. Norfund investerer alltid med partnere, norske eller utenlandske. Om lag halvparten av investeringsporteføljen er innen ren energi. Grønn infrastruktur, finansinstitusjoner og vekstkraftige virksomheter innen landbruks- og produksjonsindustri er øvrige prioriterte investeringsområder. Norfund har også en omfattende fondsportefølje. Afrika sør for Sahara er hovedsatsningsområde, i tillegg til investeringer i enkelte land i Asia og Mellom-Amerika. Norfund har kontorer i Oslo, Nairobi, Cape Town, Accra, San José og Bangkok. Norfunds avtalefestede investeringer er i dag på 25 milliarder kroner i rundt 150 selskaper. Antall ansatte er 82.

Vi søker en EVP som kan være med å bygge de selskapene Afrika trenger for å lykkes med utvikling

Executive Vice President – Vekstkraftige virksomheter

Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i ledergruppen. Du vil lede ett av fire investeringsområder – «vekstkraftige virksomheter» – som investerer i selskaper med betydelige vekstmuligheter innen landbruks- og produksjonsindustri i Afrika. En sentral del av arbeidet vil være å bygge relasjoner til relevante industrielle partnere. I tråd med Norfunds mandat skal vi investere i selskaper som har potensial til å bli lønnsomme og levedyktige og som opererer sosialt og miljømessig ansvarlig. Stillingen har ansvar for et internasjonalt team som omfatter ansatte ved Norfunds tre regionkontor i Afrika i tillegg til et team på 6 personer i Oslo. Verdien på porteføljen er i dag ca. 1,6 mrd. NOK, og forventes å øke betydelig fremover.

Sentrale oppgaver:
•   Ansvar for å følge opp dagens portefølje og
    å gjennomføre nye investeringer i vekstkraftige
    virksomheter i Afrika sør for Sahara.
•   Bygge partnerskap med industrielle aktører.
•   Lede og motivere et kompetent internasjonalt team.
•   Overordnet ansvar for porteføljestyring,
    rapportering samt verdivurdering av
    investeringsprosjektene i avdelingen.
•   Medlem av ledergruppen.

Kvalifikasjoner:
•   Høyere utdanning
•   Minimum 10 års erfaring fra industri eller
    investeringsvirksomhet.
•   Erfaring med aktivt eierskap og utvikling av virksomheter.
•   Erfaring fra Afrika eller andre tilsvarende krevende markeder.
•   Analytiske og strategiske ferdigheter og god
    gjennomføringsevne.
•    Solid ledererfaring fra virksomhet med høyt kvalifiserte
    medarbeidere.

Personlige egenskaper:
•   Gode samarbeidsegenskaper.
•   Initiativ og evne til å jobbe selvstendig og i team.
•   God muntlig og skriftlig fremstillingsevne - på norsk
    og engelsk.
•   Trygg og tydelig med en inkluderende og motiverende lederstil.
•   Effektiv, uavhengig og løsningsorientert.
•   Strukturert og nøyaktig.
•   Evne til å jobbe hardt og smart, og vilje til å reise i våre
    regioner.

Norfund kan tilby:
•   En mulighet til å jobbe i verdens
    mest spennende markeder – hvor
    rask vekst og investerings-
    muligheter møter behov for
    utvikling og jobbskaping.
•   Kolleger som kombinerer dyp
    kompetanse på investeringer med
    et ønske om å gjøre en forskjell.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om å unntas vil varsles dersom dette ikke kan imøtekommes. Norfund ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer alle
kvalifiserte kandidater til å søke. Kortfattet søknad med CV sendes til job@norfund.no innen mandag 14. oktober.
 

Kontaktpersoner: EVP Organisation & HR Hege Elisabeth Seel: +47 454 87 570 – HR Manager Ingeborg Margrethe Seglem: +47 913 10 448


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans