Forretningsorientert Business Controller

 

Løvenskiold Handel (LH) er en ledende aktør i den norske byggevarehandelen og det største forretningsområdet i konsernet Løvenskiold-Vækerø. LH eier og driver byggevarekjeden Maxbo som betjener både forbruker- (B2C) og proffmarkedet (B2B) over hele Norge gjennom netthandel, direktesalg og 65 varehus. I tillegg har LH sin egen grossistvirksomhet, Løvenskiold Logistikk, som betjener både egne varehus og eksterne kjeder fra vårt sentrale lager- og distribusjonsanlegg på Fossum i Bærum. Løvenskiold Handel har om lag 1.500 ansatte og en omsetning på 5 milliarder kroner. Les mer på www.lovenskiold.no


Løvenskiold Handel er for tiden inne i en spennende transformasjonsfase med høye ambisjoner for fremtiden. Byggevarebransjen preges av rask utvikling, stor konkurranse, høy konsolideringstakt og digitalisering. Vi er godt i gang med å ta de riktige grepene for å nå vår ambisjon om å bli «Norges mest fremgangsrike byggevarekjede».
Økonomiavdelingen er også i en endringsprosess med økt fokus på forretnings- og datadrevet analyse, og vi søker i denne forbindelse etter en analytisk og forretningsorientert Business Controller til nyopprettet stilling.
I stillingen vil du ha oppgaver relatert til hele organisasjonen, men vil jobbe spesielt tett på én dedikert forretningsenhet i Løvenskiold Handel. Du vil delta i deres ledermøter, bistå med rapportering og økonomiske spørsmål og være en viktig sparringspartner i aktuelle saker. Du vil imidlertid være en del av Business Controller teamet og rapportere til leder for Business Controlling.

Arbeidet ditt vil blant annet innebære følgende oppgaver

 • basert på analyser, proaktivt avdekke muligheter og forbedringspotensialer på tvers av organisasjonen
 • ha en sentral deltagelse i budsjett- og prognoseprosesser ut mot forretning og internt i økonomi
 • utarbeide og rapportere på KPI’er
 • bistå i å utarbeide gode beslutningsgrunnlag
 • delta i periodisk rapportering, herunder driftsrapport
 • bistå i prosjekter og større strategisk initiativ
 • være en pådriver for å arbeide smartere og mer effektivt gjennom kontinuerlig forbedring av analyseverktøy og digitalisering 
 • støtte interne kunder i økonomiske spørsmål
 • ad hoc

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, Master eller tilsvarende
 • 3-5 års relevant erfaring fra tilsvarende stilling, gjerne kombinert med erfaring fra konsulentbransjen eller revisjon
 • god forretnings-, økonomi- og regnskapsforståelse
 • interesse for varehandel og/eller logistikk er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • god systemforståelse, jobber gjerne i Power BI og setter deg raskt inn i nye systemer

Personlige egenskaper

 • analytisk, ser sammenhenger og trives med problemløsning
 • evner å fremstille data og informasjon på en enkel og pedagogisk måte
 • selvgående og trygg på deg selv, men også en lagspiller som fremmer dine kollegaer
 • nysgjerrig og engasjert
 • endringsvillig og en pådriver for endringer
 • trives med mange baller i lufta og evner å prioritere

Vi tilbyr
Løvenskiold Handel tilbyr en utfordrende stilling i en bransje i stor endring som gir mulighet for å være med å påvirke samt drive endringer. Du vil arbeide i et konsern med et velrennomert omdømme og som har solide merkevarer og sterk merkevarekjennskap i markedet. Vi har et godt miljø og tilbyr konkurransedyktige betingelser (inkl. fri parkering).

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg på mobil 976 15 226 eller på henriette.aaberg@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt. På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.

 


Lignende søk: Bank & Finans, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG