Økonomisjef/CFO til selskap innen infrastruktur- og miljøteknologi

OPUS er et ledende rekrutterings- og konsulentselskap på økonomistillinger for spesialister og ledere. Vi tilbyr våre kunder tjenester innen; management for hire, rekruttering og utleie på alle nivåer innen økonomi, regnskap, finans og ledelse. Våre rådgivere er siviløkonomer med erfaring fra økonomi og rekruttering. Dette gjør at vi bedre kan finne de rette økonomene til våre kunder. OPUS bidrar til karrieremuligheter for våre kandidater og økt verdiskapning for våre kunder.   www.opus-consulting.no

På vegne av kunde søker vi Økonomisjef/CFO til et spennende selskap på Alnabru/Bjerke i Oslo. Dette er en sentral og synlig lederrolle i selskapet. Du vil være øverste leder på økonomi, inngå i ledergruppen og rapporterer til Adm.dir. Selskapets virksomhet er teknologidrevet med prosjektbaserte leveranser innen samferdsel, infrastruktur og miljøteknologi. Vi ser etter deg som har erfaring som økonomisjef eller CFO fra mindre til mellomstore selskaper, gjerne innen prosjektbasert virksomhet.

Du vil være ansvarlig for selskapets økonomifunksjon. Regnskapet ivaretas pr. i dag eksternt og du må være faglig operativ innen controlling og system. Du kvalitetssikrer selv regnskapet, gjør dine egne analyser og håndterer rapportering for selskapet og økonomisk oppfølging av prosjektene. Det er en portefølje av prosjekter hvor de største er i størrelsesorden NOK 5 mill. Du vil også være sentral i forbedring av drift, lønnsomhet, implementering av internkontroll, bruk av systemer og strategien fremover.

Vi ser etter en person som liker å involvere seg i selskapet og driften. Du kjenner rollen som Økonomisjef/CFO og hvilket ansvar samt spillerom denne rollen har. Du evner å identifiser forbedringstiltak, formidle disse i organisasjonen og implementere tiltakene. Du trives med å jobbe operativt, eksempelvis ved rapportering, budsjettarbeid, gjennomføring av økonomiske analyser, oppfølging av prosjekter, samt støtte til medarbeidere og øvrig organisasjon. Du har også en sterk interesse for systemer og utnyttelse av disse ved å ta i bruk funksjonaliteten og mulighetene som ligger der.

Søkere bes registrere seg med helt kortfattet søknad og en utfyllende CV.

Sentrale ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for organisering av økonomifunksjonen
 • Medlem av selskapets ledergruppe og delta på styremøter
 • Aktivt bidra i drift, til videre vekst og økt lønnsomhet
 • Oppfølging av virksomheten med særlig fokus på prosjektene
 • Prosjektcontrolling, oppfølging av prosjektledere og rapportering
 • Oppfølging av eksternt regnskapsbyrå og kvalitetssikring av regnskap
 • Månedlig rapportering til ledelse og styret
 • Likviditetsstyring og finansiering - herunder bankkontakt
 • Lede og koordinere budsjettprosessen - utarbeide budsjett/prognose
 • Gjennomføre økonomisk analyse knyttet til selskapets drift
 • Utvikle og implementere internkontroll og rutiner
 • Optimalisere utnyttelse av økonomisystemet
 • Støtte øvrig organisasjon og jobbe for økt økonomiforståelse

Kvalifikasjoner:

 • 3-5 års høyere økonomisk utdannelse
 • Min. 5 - 10 års erfaring innen økonomi og controlling
 • Erfaring som økonomisjef eller CFO
 • Erfaring fra prosjektbasert virksomhet og prosjektregnskap
 • God kompetanse innen virksomhetsstyring, analyse og internkontroll
 • Meget gode Excel kunnskaper
 • Meget god systemkompetanse 
 • Beherske norsk og engelsk - muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:

 • En sentral og synlig rolle i et fremtidsrettet selskap
 • Mulighet til å påvirke og utgjøre en forskjell
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Ved spørsmål ta kontakt med:

 

Endre Flo
Senior Advisor
endre.flo@opus-consulting.no
+4795890195

 

Lotte Bøe
Researcher
Lotte.boe@opus-consulting.no
+4741416690

 


Lignende søk: Spesialist, Annet Bransje