Har du erfaring med ledelse og ønsker å ta steget opp til Økonomisjef?

OPUS er et ledende rekrutterings- og konsulentselskap på økonomistillinger for spesialister og ledere. Vi tilbyr våre kunder tjenester innen; management for hire, rekruttering og utleie på alle nivåer innen økonomi, regnskap, finans og ledelse. Våre rådgivere er siviløkonomer med erfaring fra økonomi og rekruttering. Dette gjør at vi bedre kan finne de rette økonomene til våre kunder. OPUS bidrar til karrieremuligheter for våre kandidater og økt verdiskapning for våre kunder. www.opusfinance.no


På vegne av vår kunde, et stort norsk konsern, søker vi en Økonomisjef til å lede en av deres divisjoner. Som økonomisjef vil du ha det overordnede ansvaret for økonomifunksjonen i divisjonen og bidra aktivt til utvikling og realisering av divisjonens strategier og mål. Du vil inngå i divisjonens ledergruppe som en viktig bidragsyter og du skal være en strategisk sparringspartner for konserndirektør. Du vil jobbe tett med divisjonsledelsen og skal utvikle gode løsninger for rapportering og analyser som gir økonomisk støtte for strategiske valg og beslutninger. Stillingen har personalansvar for et team bestående av 2-3 Business Controllere og man vil bli en del av et sterkt faglig miljø i divisjon for økonomi og finans. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for utarbeidelse av budsjett, prognose og likviditet for divisjonen
 • Ansvar for å følge opp handlingsplaner
 • Utvikle, følge opp og analysere KPI'er for divisjonens finansielle og operasjonelle utvikling
 • Forberede dokumentasjon til styret og delta i styremøter
 • Prosessforbedring og effektivisering for økonomiansvaret
 • Utarbeide business caser
 • Ad hoc prosjekter og oppgaver


Kvalifikasjoner: 

 • Høyere økonomisk utdannelse (master)
 • 5-6 års relevant erfaring (økonomistyring, revisjon og/eller analyser og kalkyler)
 • Ledererfaring og har hatt personalansvar
 • Svært god forretningsmessig forståelse
 • Generelt god systemforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 


Personlige egenskaper:

 • Strukturert og nøyaktig
 • Analytisk 
 • Proaktiv og fremoverlent, og tar initiativ og ansvar
 • Du er en som evner å skape gode samarbeidsklima, både innad i eget team og i møte med andre i organisasjonen
 • Selvstendig og har en høy arbeidskapasitet
 • Nysgjerrig og lærevillig
 • Du er en engasjert og motiverende leder som evner å få frem det beste i dine medarbeidere

Lignende søk: Leder, Bank & Finans, Regnskap / Revisjon