CFO – Karbon Invest

 

Karbon Invest er et investeringsselskap med investeringer innen unoterte og børsnoterte selskaper samt eiendom. Våre eiere, Jens Rugseth og Rune Syversen, er gründere bak selskaper som Crayon Group, Link Mobility, Mnemonic og 99X. Vi investerer hovedsakelig i alt fra mindre vekstselskaper til veletablerte, ledende selskaper innenfor sine industrier. Felles for alle våre selskaper er at de har sterke team, skalerbare forretningsmodeller og et potensiale til å bli internasjonalt ledende i sine bransjer. Vi bruker teknologi aktivt i våre selskaper for å skape varige konkurransefortrinn.

Karbon Invest kjennetegnes ved å være en aktiv, langsiktig og konstruktiv eier. Blant annet bistår Karbon Invest porteføljeselskapene med å sette den strategiske retningen, bygge forretningsplaner, være en diskusjonspartner for strategiske beslutninger, drive M&A-prosesser, skalere virksomhetene internasjonalt og ikke minst få på plass gode finansieringsordninger. Vi sitter tett på våre selskaper og er grundige når vi vurderer nye investeringer. Karbon Invest har i dag en verdijustert egenkapital på rundt NOK 4 mrd.

Karbon Invest har 7 ansatte, og er lokalisert sentralt på Skillebekk i Oslo.


På bakgrunn av flere spennende investeringer og ønske om å øke kompetansen og båndbredde ytterligere i vårt team ser vi nå etter en CFO til en nyopprettet stilling. Som CFO vil du være ansvarlig for områdene regnskap, rapportering, økonomistyring, finansiering, skatt og compliance og jobbet tett sammen med CEO, samt bistå investeringsteamet ved behov i forbindelse med finansielle og strategiske problemstillinger for selskapet og porteføljeselskapene. Du vil i tillegg arbeide tett med vår eiendomssatsning. Rollen rapporterer direkte til CEO.

Karbon Invest søker etter en faglig sterk og ansvarsfull CFO som skal lede og utvikle selskapets økonomiavdeling. Stillingen vil ha ansvar for områdene regnskap, rapportering, økonomistyring, finansiering, skatt og compliance og vil også delta aktivt i transaksjonssupport og oppfølging av porteføljeselskapene ved behov.
 
CFO vil jobbe tett opp mot CEO og relevante stakeholdere og vil være en del av selskapets ledelse.

Oppgaver og ansvarsområder:

  • overordnet ansvar for økonomifunksjonen
  • rapportering til ledelse og styret
  • likviditetsstyring, likviditetsplanlegging og cash management
  • ansvarlig for selskapets finansiering, herunder kontakt og løpende oppfølging av bankforbindelser  angående låneavtaler etc.
  • ivareta compliance
  • bistå porteføljeselskapene i økonomiske spørsmål
  • bistå deal-team i transaksjoner med porteføljeselskapene. Særlig i forbindelse med gjennomføring av transaksjoner
  • forbedring og videreutvikling av rutiner, systemer og prosesser
  • finansiering og økonomirapportering for eiendom
  • ad hoc prosjekter og oppgaver


Kvalifikasjoner 
Vi søker etter kandidater som har høyere økonomisk utdannelse, MBA/siviløkonom, MRR eller tilsvarende, og som har minimum 5-10 års relevant erfaring. Du har helst erfaring som CFO i et relevant selskap og har god forståelse for family office eller private equity-strukturer. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.  

Personlige egenskaper
Den ideelle kandidaten er analytisk, strukturert og systematisk med evne til å etablere gode systemer og rutiner. Du er forretningsorientert i ditt arbeid og har fokus på kvalitets- og forbedringsprosesser. Du trives med å jobbe i team og har gode samarbeidsegenskaper.

Karbon Invest tilbyr
Karbon Invest kan tilby en sentral rolle i et av de ledende norske family office-miljøene med gode muligheter for påvirkning og aktiv deltagelse. Du vil jobbe i et hyggelig og faglig tungt miljø i attraktive lokaler på Skillebekk i Oslo. Det tilbys konkurransedyktige betingelser, herunder incentivordninger.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte André Herlofsen på 934 80 266 / andre.herlofsen@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Forsikring, Toppleder